Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Główna siedziba Izby znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 24, 26 we Wrocławiu.

  Na zdjęciu budynek Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Na zdjęciu budynek Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

  Na czele Izby stoi Dyrektor, który podlega Ministrowi Finansów. W pracy pomaga mu kadra kierownicza oraz pracownicy.

  Izba jest podzielona na piony. Każdy pion odpowiada za inną dziedzinę prawa podatkowego, sprawy wewnętrzne izby lub organizację działalności.

  Izba Administracji Skarbowej jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej.

  Czym zajmuje się izba administracji skarbowej

  Czym zajmuje się izba administracji skarbowej (PDF, 266 KB)

  Struktura dolnośląskiej KAS

  Dolnośląską KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  • izba administracji skarbowej;
  • urzędy skarbowe (34);
  • urząd celno-skarbowy – w ramach urzędu celno-skarbowego działają delegatury urzędu celno-skarbowego (3) i oddziały celne (8).

  Czym zajmuje się Izba?

  Dyrektor Izby nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

  Czym zajmuje się urząd skarbowy?

  Do zadań urzędu skarbowego należą m.in. obsługa i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa. Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w nim obywateli.

  Na zdjęciu segregator na dokumenty oraz deklaracja podatkowa

  Na zdjęciu segregator na dokumenty oraz deklaracja podatkowa

  Czym zajmuje się urząd skarbowy

  Czym zajmuje się urząd skarbowy (PDF, 269 KB)

  Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

  Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrolę celno-skarbową, ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe, obejmuje towary procedurami celnymi oraz prowadzi walkę z przestępczością gospodarczą.

  Na zdjęciu funkcjonariusz w trakcie kontroli

  Na zdjęciu funkcjonariusz w trakcie kontroli

  Czy zajmuje się urząd celno-skarbowy

  Czy zajmuje się urząd celno-skarbowy (PDF, 267 KB)

  Dostępność architektoniczna

  Budynek IAS jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych umożliwiające swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie pięciu miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,
  • zapewnienie na poszczególnych kondygnacjach budynku toalet przystosowanych do potrzeb wymienionych osób.

  Na zdjęciu wózek inwalidzki

  Na zdjęciu wózek inwalidzki

  Kontakt z Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Na zdjęciu piktogramy słuchawka, list, smartfon

  Na zdjęciu piktogramy słuchawka, list, smartfon

  Aby załatwić sprawy w Izbie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. napisać pismo/złożyć wniosekna adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław;
  2. wysłać e-mail na adres: ias.wroclaw@mf.gov.pl;
  3. wysłać faks na numer: 71 365 27 80;
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: 71 365 24 03;
  5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

  W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

  Zdjęcie przedstawia osobę rozmawiającą w języku migowym

  Zdjęcie przedstawia osobę rozmawiającą w języku migowym

  Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług IAS powinna zgłosić się do sekretariatu w celu umówienia terminu wizyty wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie IAS ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – rzecznik.ias.wroclaw@mf.gov.pl
  • telefonu – 71 365 24 00
  • faxu – 71 365 27 80

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z IAS z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Jak uzyskać informację publiczną

  Jak uzyskać informację publiczną (PDF, 264 KB)

  Jak złożyć skargę

  Jak złożyć skargę (PDF, 262 KB)

  Rejestr zmian