Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Kancelarii Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu pod numerem telefonu: 71 365 24 36 / 37.

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają udostępniania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  Stan spraw sprzed 2015 roku, znajduje się w archiwum BIP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 02.02.2017 13:37 Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2019 10:41
  Autor: Natalia Dobrzeniecka Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian