Inne podatki

Informacje dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych, gier hazardowych, podatku tonażowego, podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty skarbowej znajdują się na Portalu Podatkowym: