Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Rejestr Należności Publicznoprawnych

  13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego.

  Co znajduje się w RNP

  W rejestrze będą dostępne dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o:

  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
  • nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

  W RNP zostaną ujawnione dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł.

  Jakie przepisy regulują RNP

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych(Dz.U. poz. 1124) określa:

  • sposób i tryb korzystania z RNP przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmioty uprawnione, w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy,
  • tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru,
  • formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. poz. 1123), wyznacza do tego zadania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  Pliki do pobrania i dokumentacja dotycząca RNP

  Obecnie trwają prace zmierzające do opublikowania dokumentacji dla wierzycieli:

  • urzędów skarbowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego 

  oraz podmiotów uprawnionych  w rozumieniu art. 18q § 2 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jakimi są:

  • urząd skarbowy
  • jednostka samorządu terytorialnego
  • komornik sądowy (sądowy organ egzekucyjny)
  • organ gminy o statusie miasta (administracyjny organ egzekucyjny)
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (administracyjny organ egzekucyjny)
  • oddział regionalny Agencji Mienia Wojskowego (administracyjny organ egzekucyjny)
  • sąd
  • prokuratura
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Instytucje bankowe (powstałe z banków oraz bankowych izb gospodarczych)
  • Biuro informacji gospodarczej

  Dokumentacja zawierać będzie niezbędne formularze dla uzyskania uprawnień dostępowych dla ww. podmiotów - jako załączniki do wniosków, o których mowa w par. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz. U. 2018, poz. 1124) oraz instrukcje nadawania uprawnień do RNP przez lokalnych administratorów. Udostępnienie ww. dokumentów nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac nad ich kompletnością i adekwatnością do obowiązujących przepisów.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.07.2018 Data publikacji: 12.07.2018 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 12:18
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Natalia Dobrzeniecka
  Rejestr zmian