Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Rejestr Należności Publicznoprawnych

  Rejestr Należności Publicznoprawnych

  13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego.

  Co znajduje się w RNP

  W rejestrze będą dostępne dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o:

  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
  • nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

  W RNP zostaną ujawnione dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł.

  Dostęp do RNP

  Dane z RNP udostępniane są każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanym, po zalogowaniu się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Po prawidłowym zalogowaniu na indywidualne konto podatnika na Portalu podatkowym, należy kliknąć link pt. Rejestr Należności Publicznoprawnych, który przekieruje zobowiązanego lub podmiot zainteresowany do Rejestru. 

  Wierzyciele (naczelnicy urzędów skarbowych lub jednostki samorządu terytorialnego), a także podmioty uprawnione, o których mowa w art. 18q ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.), dostęp do RNP uzyskują poprzez Portal Usług Elektronicznych Ministerstwa Finansów, po złożeniu stosownego wniosku do Organu prowadzącego Rejestr, tj. do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  Jakie przepisy regulują RNP

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych(Dz.U. poz. 1124) określa:
  1. sposób i tryb korzystania z RNP przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmioty uprawnione, w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy,
  2. tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru,
  3. formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. poz. 1123), wyznacza do tego zadania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

  Formularze, pliki do pobrania, instrukcje oraz aktualne komunikaty zespołu RNP znajdują się na stronie organu prowadzącego, tj. Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (link otwiera nowe okno)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.07.2018 Data publikacji: 12.07.2018 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 14:21
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Ewa Tarnowska-Wolańska
  Rejestr zmian