Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko. W ramach programu realizowane są następujące projekty:

  Zgłaszanie nieprawidłowości
  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).

  Rejestr zmian