Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Do zadań Dyrektora Izby Administracji Skarbowej należy:

  1. nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,
  2. rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,
  3. rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach,
  4. wykonywanie czynności audytowych,
  5. wykonywanie audytu,
  6. ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  7. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych,
  8. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT,
  9. realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Izbie Administracji Skarbowej,
  10. prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka,
  11. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Administracji Skarbowej.
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
   

  2017 - roczna informacja o działaności Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych urzędów woj. dolnośląskiego (plik pdf 2 MB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.04.2020 Data publikacji: 02.02.2017 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2020 11:01
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian