Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy:
  1) nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego,
  2) rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego,
  3) rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach,
  4) wykonywanie czynności audytowych,
  5) wykonywanie audytu,
  6) ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  7) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych,
  8)wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT,
  9) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej,
  10) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka,
  11) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby administracji skarbowej.
  Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
   

  2017 - roczna informacja o działaności Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podległych urzędów woj. dolnośląskiego (plik pdf 2 MB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2018 13:44
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Natalia Dobrzeniecka Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian