Zasady Służby Cywilnej

  Zasady Służby Cywilnej

  Zasady Służby Cywilnej

  ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z dnia 21 października 2011 r.).
  Zawiera ono podstawowy katalog zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

  Zasady Służby Cywilnej - zarządzenie (plik pdf 676 KB)

  Zasady Służby Cywilnej - zarządzenie w wersji edytowalnej

  Zasady etyki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (plik pdf 802 KB)

  Zasady etyki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej cz 1.  - wersja edytowalna

  Zasady etyki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej cz 2.  - wersja edytowalna

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS od 1 maja 2018 r.

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS od 1 maja 2018 r.

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS od 1 maja 2018 r.

  Uprzejmie informujemy, że 1 maja 2018 r. uruchomiony zostanie Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS), który będzie działać całodobowo pod bezpłatnym, jednolitym w skali kraju numerem telefonu: 0 8000 60000. Zgłoszenia można również przesyłać na adres poczty elektronicznej: powiadomKAS@mf.gov.pl.

  W związku z utworzeniem nowego adresu poczty elektronicznej: powiadomKAS@mf.gov.pl, w okresie od 1 maja do 1 lipca 2018 r. nastąpi powiązanie aliasem skrzynki powiadomKAS@mf.gov.pl z dotychczas funkcjonującymi adresami: powiadom_clo@mf.gov.pl i powiadom_podatki@mf.gov.pl.

  Tym samym 1 maja 2018 r. przestanie funkcjonować dotychczasowy Krajowy Telefon Interwencyjny AP pod numerem telefonu: 800 807 007 oraz adresem poczty elektronicznej: powiadom_podatki@mf.gov.pl. W związku z powyższym od 1 maja 2018 r. nie należy przesyłać na adres: kti@lu.mofnet.gov.pl oraz do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informacji zwrotnych, dotyczących informacji sygnalnych wpływających bezpośrednio do Izby i urzędów skarbowych oraz informacji zwrotnych dotyczących zgłoszeń otrzymanych z KTI AP.

  Reaguj na zagrożenia korupcyjne

  Reaguj na zagrożenia korupcyjne

  Reaguj na zagrożenia korupcyjne

  Korupcja to istotny problem społeczny, który dotyka niemal każdej sfery życia publicznego. Jak wynika z wielu badań sondażowych, administracja publiczna jest wskazana jako jeden z obszarów najbardziej zagrożonych na jej występowanie. Niestety zdarza się, że korupcja występuje również w Krajowej Administracji Skarbowej.

  Profilaktyka antykorupcyjna

  W celu zapobiegania korupcji w dolnośląskich jednostkach KAS, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu podejmuje działania profilaktyczne, wpisując się w cele Rządowego programu zapobiegania korupcji na lata 2018-2020, z którym można się zapoznać, klikając w link poniżej

  antykorupcja (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Politykę antykorupcyjną realizujemy m.in. poprzez wprowadzenie przejrzystych i jednoznacznych procedur postępowania, ograniczających prawdopodobieństwo zagrożenia korupcyjnego, zwiększanie świadomości pracowników i funkcjonariuszy KAS, podnoszenie kultury organizacyjnej, usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wysokie standardy moralne i etyczne wewnątrz naszej organizacji, a także ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

  Zgłoś korupcję

  W strukturze KAS funkcjonuje Biuro Inspekcji Wewnętrznej (BIW), które realizuje zadania związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw korupcyjnych popełnianych przez i wobec pracowników i funkcjonariuszy KAS, oraz ściganiem ich sprawców.

  Bezpośredni kontakt z BIW jest możliwy poprzez elektroniczny kanał komunikacji, służący do zgłaszania nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń, dostępny na stronie BIP Ministerstwa Finansów: reaguj na zagrożenia korupcyjne (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Rejestr zmian