Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Koszty sądowe zasądzone przez Naczelny Sąd Administracyjny na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu prosimy wpłacać na podane niżej konto NBP o/o Wrocław:

  Rachunki prowadzone w NBP O/O Wrocław

   

  Rodzaje wpłat

  82  1010 1674 0028 0222 3100 0000

  Rachunek dochodów budżetowych

  wpłaty min.  z tytułu : należności cywilno-prawnych, zasądzonych kosztów postępowania sądowego na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, odszkodowań.

  35  1010 1674 0028 0222 3000 0000

  Rachunek wydatków budżetowych

  05  1010 1674 0028 0218 9110 0000

  Rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  71  1010 1674 0028 0213 9120 0000

  Rachunek środków depozytowych

  wpłaty min. z tytułu : wadium, zabezpieczeń wykonania umów, kaucji od umowy najmu.

   Rachunek PKZP  prowadzony w banku PEKAO SA we Wrocławiu :

   46 1240 1994 1111 0000 2429 2953 – obsługa PKZP, w tym wpłaty z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych  z kasy zapomogowo – pożyczkowej.

   

  KOMUNIKAT DLA IMPORTERÓW, AGENCJI CELNYCH I PODATNIKÓW DOTYCZĄCE RACHUNKÓW BANKOWYCH CENTRUM ROZLICZEŃ

  Od 1.03.2017 roku nie ulegają zmianie numery rachunków bankowych Centrum Rozliczeń, lecz zmienia się właściciel przedmiotowych rachunków.
  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na następujące numery rachunków bankowych, których właścicielem będzie Urząd Skarbowy w Nowym Targu:

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 – rachunek bankowy dochodów budżetowych

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 – rachunek bankowy organu podatkowego

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 – rachunek bankowy dla wpłat opłaty paliwowej

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 – rachunek bankowy sum depozytowych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Rejestr zmian