«Powrót

Dotacje i subwencje dla jednostek oświatowych - panel ekspertów

Dotacje i subwencje dla jednostek oświatowych - panel ekspertów

Dotacje i subwencje dla jednostek oświatowych - panel ekspertów

11.12.2017 r. w siedzibie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu odbyło się  spotkanie w formule panelu eksperckiego poświęcone dotacjom i subwencjom oświatowym, w trakcie którego doświadczeniami i wiedzą dzielili się przedstawiciele organów i instytucji kontrolnych z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego, będącymi beneficjentami części oświatowej subwencji ogólnej.

Jako prelegenci wystąpili zaproszeni do współpracy:

- p. Radosław Kujawiński - Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu,

- p. Grzegorz Pochopień - Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej

- p. Wojciech Lachiewicz - Członek Kolegium Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Krakowie

oraz przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu reprezentowani przez pracowników Wydziału Audytu Środków Publicznych: naczelnika wydziału p. Alicję Guzińską oraz st. eksperta skarbowego p. Annę Sawicką-Magdziarz.

W spotkaniu udział wzięli także Z-ca Dyrektora Departamentu Audytu Środków Publicznych
w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Izb Administracji  Skarbowej z: Opola, Zielonej Góry i Poznania.

Inicjatywa, będąca platformą współpracy i wymiany wiedzy instytucji i uczestników procesu związanego z wydatkowaniem środków publicznych, spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników.