Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

     

  Budynek Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  o    zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,

  o    przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,

  o    wydzielenie dwóch miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,

  o    dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,

  o    zapewnienie toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób na parterze budynku.

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  o    poczty elektronicznej – dolnoslaski.us@mf.gov.pl

  o    faxu – 71 3236805

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Dolnośląskim Urzędem Skarbowym we Wrocławiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

  W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 13:04 Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2020 11:52
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański