Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw i kolejność ich załatwiania

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się w przedmiotowej sprawie do osób kierujących komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pod numerem telefonu:
  71 3236800

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również, na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Urząd.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.09.2015 Data publikacji: 08.05.2015 11:04 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 10:42
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Natalia Szczygielska
  Rejestr zmian