Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Informujemy, że w czasie pandemii numery telefonów urzędu mogą ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatów publikowanych na stronie głównej.

  Podatek od towarów i usług - Obsługa Bezpośrednia

  Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu nie prowadzi obsługi osób fizycznych.

  W sprawach ogólnych zapytań niezwiązanych bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Skarbowym we Wrocławiu prosimy o kontakt z właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym bądź Krajową Informacją Skarbową pod numerem telefonu: 801055055 lub 22 3300330.

   

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Rodzaj załatwianych spraw

  Nr telefonu

  SWW – Referat Wsparcia

  Umawianie klientów do Naczelnika Urzędu lub jego Zastępców w indywidualnych sprawach oraz w sprawie skarg i wniosków.

  713236800

  Kancelaria

  Potwierdzanie profili zaufanych

  713236901

  713236912

  SOB – Referat Obsługi Bieżącej

  Sala Obsługi Podatnika

  Składanie dokumentów

  Odbiór zaświadczeń

  713236839

  Zaświadczenia VAT czynny

  Zaświadczenia VAT-UE

  Certyfikaty rezydencji

  Kasy fiskalne

  713236846

  Zaświadczenia o pomocy de minimis

  Zaświadczenia o wpłatach

  Udzielanie informacji podmiotom uprawnionym (komornicy)

  713236918

  Udzielanie informacji podmiotom uprawnionym (inne instytucje)

  713236943

  Zaświadczenia o niezaleganiu
  Inne zaświadczenia

  713236868

  713236909

  713236929

  SKI - Referat Identyfikacji
  i Rejestracji Podatkowej

  Obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych, aktualizacyjnych, pełnomocnictw. Rejestracja podatników w zakresie podatku od towarów i usług oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych

   

  NIP 000 - 799

  713236865

  NIP 800 -  896

  713236864

  NIP 897 - 999

  713236822

  SER - Dział Rachunkowości

   

   

   

   

  B, C, F

  713236861

  O, P

  713236857

  G, M, N

  713236863

  S, Ś, W, Z, Ż

  713236860

  E, K + cyfry

  713236858

  Kwoty do wyjaśnienia

  713236862

  R, T, X, Y

  713236833

  D, I

  713236830

  Q, U, V

  713236860

  A

  713236856

  H, J, L, Ł

  713236917

  SEE - Referat Egzekucji Administracyjnej

  Egzekucja administracyjna

  713236848

  713236850

  713236852

  SEW-1 Referat Spraw Wierzycielskich

  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

  713236851

  713236854

  713236855

  SEW-2 Wieloosobowe Stanowisko Spraw Wierzycielskich     

  Upomnienia, tytuły wykonawcze

  Zaświadczenia i wypisy z Rejestru Zastawów Skarbowych

  713236843

  713236886

  SAS-1 – Pierwszy Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa JPK

  NIP 612, 613, 897 - 89716
  wykreślenia z VAT

  713236905

  Obsługa JPK

  NIP 8992…

  713236946

  Obsługa JPK

  NIP100 - 599

  713236883

  Obsługa JPK

  NIP614 - 692, 896

  713236938

  Obsługa JPK

  NIP900

  czynne żale w sprawie JPK

  713236951

  Obsługa JPK

  NIP894
  wykreślenia z VAT

  713236945

  Obsługa JPK

  NIP898 - 8991
  wykreślenia z VAT

  713236905

  Obsługa JPK

  NIP700 - 893

  713236903

  Obsługa JPK

  NIP89717

  713236924

  Obsługa JPK

  NIP600 - 611, 693- 699, 895

  713236876

  SAS-2 – Drugi Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 100 - 499, 600 - 620

  713236873

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 700 - 799, 884, 896, 898

  713236893

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 883, 899

  713236902

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 897000 - 897168, 621 - 690, 692,
  800 - 882

  713236873

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 691, 693 - 699, 885,

  PCC – cały zakres NIP

  713236908

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP od 897169 - 897999

  713236902

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 886 - 895

  713236893

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 500 - 599, 900 - 999

  713236881

  SAS-3 – Trzeci Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP800 - 882, 894

  713236880

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP693 - 699, 897180

  713236870

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP895, 896

  713236890

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP500, 613 - 615

  Obsługa deklaracji VAT-7D

  NIP101 - 895                                                                                

  713236944

  VAT-23

  713236954

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP100 - 499, 600 - 612

  713236944

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP700, 883 - 886,

  Obsługa deklaracji VAT-7D

  NIP896 - 999

  713236892

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP899

  713236882

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  89700 - 897169,  900 - 915

  713236892

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP692

  713236882

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP887 - 893, 897170

  713236870

  713236871

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP616 - 691, 898, 916- 999

  713236871

  SAM - Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej

  Czynności sprawdzające w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  713236874

  713236877

  713236906

  Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE

  713236895

  713236896

  713236897

  713236899

  VAT-REF

  713236906

  Wykreślenia z VAT-UE

  713236896

  SAP - Referat Analiz
  i Planowania

  Analiza i planowanie.

  713236920

  713236828

  713236921

  713236923

  SKK - Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych

  Sprawy karne skarbowe

  713236841

  713236842

  SKP- 1 Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236930

  SKP- 2 Drugi Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236926

  SKP- 3 Trzeci Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236927

  SPP – 1 Pierwszy Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych

  743236878

  SPP - 2 Drugi Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatków majątkowych i sektorowych

  713236891

  SPP – 3 Trzeci Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatków majątkowych i sektorowych

  713236826

   

  Ulgi i zabezpieczenia:

  udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zabezpieczenia i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe: tel. 71 32 36 851; 71 32 36 854; 71 32 36 855
  upomnienia, tytuły wykonawcze: tel. 71 32 36 843; 71 32 36 886

  Egzekucja administracyjna: tel. 71 32 36 848; 71 32 36 849; 71 32 36 850

  Sprawy karne skarbowe: tel. 71 32 36 841; 71 32 36 842

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 08.05.2015 09:34 Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2020 13:32
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian