Telefony

  Telefony

  Telefony

  #NiskiePodatki - numery telefonów

  Informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów, pod którymi uzyskacie Państwo informację w zakresie #NiskichPodatków:

   

  695677107

  695677026

   

  Podatek od towarów i usług - Obsługa Bezpośrednia

  Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu nie prowadzi obsługi osób fizycznych.
  W sprawach ogólnych zapytań niezwiązanych bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Skarbowym we Wrocławiu prosimy o kontakt z właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym bądź Krajową Informacją Skarbową pod numerem telefonu: 801055055 lub 22 3300330.

   

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Rodzaj załatwianych spraw

  Nr telefonu

  SWW – Referat Wsparcia

  Umawianie klientów do Naczelnika Urzędu lub jego Zastępców
  w indywidualnych sprawach oraz
  w sprawie skarg i wniosków.

  713236800

  Kancelaria

  Potwierdzanie profili zaufanych

  713236901

  713236912

  SOB – Referat Obsługi Bieżącej

  Sala Obsługi Podatnika

  Składanie dokumentów

  Odbiór zaświadczeń

  713236839

  Kasy fiskalne

  Zaświadczenia VAT czynny

  Zaświadczenia VAT-UE

  Certyfikaty rezydencji

  713236846

  713236897

  Zaświadczenia o pomocy de minimis

  Zaświadczenia o wpłatach

  Udzielanie informacji podmiotom uprawnionym (komornicy)

  Zaświadczenia VAT czynny

  Zaświadczenia VAT-UE

  Certyfikaty rezydencji

  713236943

  713236840

  Zaświadczenia o niezaleganiu
  Zaświadczenia VAT czynny

  Zaświadczenia VAT-UE

  Certyfikaty rezydencji

  713236868

  713236909

  713236929

  SKI - Referat Identyfikacji
  i Rejestracji Podatkowej

  Obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych, aktualizacyjnych, pełnomocnictw. Rejestracja podatników w zakresie podatku od towarów i usług oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych

   

  NIP 000 - 691

  713236865

  NIP 692 - 886

  713236864

  NIP 887 - 896

  713236823

  NIP 897 - 999

  713236822

  SER - Dział Rachunkowości

   

   

  Samorząd terytorialny (sprawozdania kwartalne)

  713236859

  713236820

  B, E, O

  713236861

  P

  713236857

  C, G, Z, Ż

  713236863

  D, S, Ś,

  713236860

  A, K + cyfry

  713236858

  Kwoty do wyjaśnienia

  713236862

  N, R, T

  713236833

  F, I

  713236830

  Q, U, W, V, X, Y

  713236860

  M

  713236856

  H, J, L, Ł

  713236917

  SEW-1 Referat Spraw Wierzycielskich

  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, odpowiedzialność
  za zobowiązania podatkowe, postępowania upadłościowe
  i restrukturyzacyjne.

  713236851

  713236854

  713236855

  713236952

  713236956

  SEW-2 Wieloosobowe Stanowisko Spraw Wierzycielskich      

  Upomnienia, tytuły wykonawcze

  Zaświadczenia i wypisy z Rejestru Zastawów Skarbowych

  713236843

  713236886

  713236852

  SAS-1 – Pierwszy Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa JPK

  NIP 612, 613, 897 - 89716
  wykreślenia z VAT

  713236904

  Obsługa JPK

  NIP 89921 - 89999

  713236946

  Obsługa JPK

  NIP100 - 599

  713236883

  Obsługa JPK

  NIP691, 896

  713236938

  Obsługa JPK

  NIP900 - 999

  czynne żale w sprawie JPK

  713236951

  Obsługa JPK

  NIP894
  wykreślenia z VAT

  713236945

  Obsługa JPK

  NIP751 - 881, 898 - 89920
  wykreślenia z VAT

  713236905

  Obsługa JPK

  NIP882 - 893

  713236903

  Obsługa JPK

  NIP692, 695 – 750, 89717 - 897199

  713236924

  Obsługa JPK

  NIP600 - 611, 693- 694, 895

  713236876

  SAS-2 – Drugi Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 101 - 499, 600 - 620

  713236873

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 700 - 799, 884 - 885, 896

  713236893

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 621 – 690, 693, 883, 899

  713236902

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 692, 800 – 882, 898

  713236953

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP od 897, 694 - 699

  713236902

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 886 - 895

  713236893

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 500 - 599, 900 - 999

  713236881

  SAS-3 – Trzeci Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP800 - 882, 895, 900 - 911

  713236850

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP616 – 649, 692, 896

  713236890

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP500, 613 – 615, 912                                  

  713236944

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP894, 916 - 999                                  

  713236954

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP897

  713236848

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP883 - 886, 887 – 893, 913                                   

  713236892

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP899

  713236882

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP691, 693 – 699, 914, 915

  713236892

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP100, 600 – 612, 650 – 690, 898

  713236849

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  NIP700

  713236958

  SAM - Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej

  Czynności sprawdzające w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

   

  713236874

  713236877

  713236906

  Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE

  713236895

  713236896

  713236899

  VAT-REF

  713236906

  Wykreślenia z VAT-UE

  713236896

  SAP - Referat Analiz
  i Planowania

  Analiza i planowanie.

  713236899

  713236828

  713236921

  713236923

  SKP- 1 Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236927

  SKP- 2 Drugi Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236926

  SPP – 1 Pierwszy Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych

  743236878

  SPP - 2 Drugi Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług  oraz
  w zakresie podatków majątkowych
  i sektorowych

   

  713236891

  SPP – 3 Trzeci Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług  oraz
  w zakresie podatków majątkowych
  i sektorowych

   

  713236826

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 08.05.2015 09:34 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2023 11:10
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Jessica Ziółkowska
  Rejestr zmian