Telefony

  Telefony

  Telefony

  #NiskiePodatki - numery telefonów

  Informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów, pod którymi uzyskacie Państwo informację w zakresie #NiskichPodatków:

   

  695677107

  695677026

   

  Podatek od towarów i usług - Obsługa Bezpośrednia

  Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu nie prowadzi obsługi osób fizycznych.

  W sprawach ogólnych zapytań niezwiązanych bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Skarbowym we Wrocławiu prosimy o kontakt z właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym bądź Krajową Informacją Skarbową pod numerem telefonu: 801055055 lub 22 3300330.

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Rodzaj załatwianych spraw

  Nr telefonu

  SWW – Referat Wsparcia

  Umawianie klientów do Naczelnika Urzędu lub jego Zastępców w indywidualnych sprawach oraz w sprawie skarg i wniosków.

  713236800

  Kancelaria

  Potwierdzanie profili zaufanych

  713236901

  713236912

  SOB – Referat Obsługi Bieżącej

  Sala Obsługi Podatnika

  Składanie dokumentów

  Odbiór zaświadczeń

  713236839

  Zaświadczenia VAT czynny

  Zaświadczenia VAT-UE

  Certyfikaty rezydencji

  Kasy fiskalne

  713236846

  Zaświadczenia o pomocy de minimis

  Zaświadczenia o wpłatach

  Udzielanie informacji podmiotom uprawnionym (komornicy)

  713236918

  Udzielanie informacji podmiotom uprawnionym (inne instytucje)

  713236943

  Zaświadczenia o niezaleganiu
  Inne zaświadczenia

  713236868

  713236909

  713236929

  SKI - Referat Identyfikacji
  i Rejestracji Podatkowej

  Obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych, aktualizacyjnych, pełnomocnictw. Rejestracja podatników w zakresie podatku od towarów i usług oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych

   

  NIP 101-691

  713236865

  NIP 692-886

  713236864

  NIP 887-896

  713236823

  NIP 897 - 999

  713236822

  SER - Dział Rachunkowości

   

   

  B, E, O

  713236861

  P

  713236857

  M

  713236856

  D, S, Ś, Q, U, W, V, X, Y

  713236860

  A, K + cyfry

  713236858

  Kwoty do wyjaśnienia

  713236859

  N, R, T,

  713236833

  F, I

  713236830

  C,G, Z, Ż

  H, J, L, Ł

  713236863

  713236917

  SEW-1 Referat Spraw Wierzycielskich

  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

  713236851

  713236854

  713236956

  713236855

  SEW-2 Wieloosobowe Stanowisko Spraw Wierzycielskich     

  Upomnienia, tytuły wykonawcze

  Zaświadczenia i wypisy z Rejestru Zastawów Skarbowych

  713236886

  713236843

  713236852

   

  SAS-1 – Pierwszy Referat Czynności Sprawdzających

  Czynności sprawdzające

  100 - 599

  713236883

  Czynności sprawdzające

  894

  713236945

  Czynności sprawdzające

  600 – 611, 693 – 694, 895

  713236876

  Czynności sprawdzające

  612 – 690, 89700 - 89716

  713236905

  Czynności sprawdzające

  691, 896

  713236938

  Czynności sprawdzające

  900 - 999

  713236951

  Czynności sprawdzające

  882 - 893

  713236903

  Czynności sprawdzające

  692, 695 – 750, 897170 - 897199

  713236924

  Czynności sprawdzające

  751 - 881, 898 - 89920

  713236905

  Czynności sprawdzające

  89921 - 89999

  713236946

  SAS-2 – Drugi Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 101-449, 600-614

  713236873

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 700 - 799, 884, 894-896

  713236893

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 694-699, 883, 897, 899

  713236902

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 691, 693, 886-893

  CZM

  PCC – cały zakres NIP

  713236908

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 615-690, 692, 800-882, 885, 898

  713236953

  Obsługa deklaracji CIT, PIT (płatnik), FIN

  NIP 500-599, 900

  713236881

  SAS-3 – Trzeci Referat Czynności Sprawdzających

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  616 – 649, 650 – 690, 894

  713236880

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  887 – 893, 897

  713236870

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  692, 895, 800 – 882, 896, 911

  713236890

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

  500, 613 – 615, 912

  713236944

  VAT-23

  713236894

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

  883-886, 913

  713236892

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  700, 89925, 914

  713236882

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  691, 693-699

  713236892

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  100, 600 – 612, 898

  713236849

  Obsługa deklaracji VAT-7, VAT-7K

  899 – 89924, 915, 916 - 999

  713236871

  SAM - Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej

  Czynności sprawdzające w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  713236874

  713236877

  713236906

  Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE

  713236875

  713236896

  713236897

  713236899

  VAT-REF

  713236906

  Wykreślenia z VAT-UE

  713236896

  SAP - Referat Analiz
  i Planowania

  Analiza i planowanie

  713236920

  713236828

  713236921

  713236923

  SKK - Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych

  Sprawy karne skarbowe

  713236841

  713236842

  SKP- 1 Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236930

  SKP- 2 Drugi Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236926

  SKP- 3 Trzeci Dział Kontroli Podatkowej 

  Kontrola podatkowa

  713236927

  SPP – 1 Pierwszy Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych

  743236878

  SPP - 2 Drugi Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatków majątkowych i sektorowych

  713236891

  SPP – 3 Trzeci Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów
  i Usług oraz Podatków Majątkowych
  i Sektorowych

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatków majątkowych i sektorowych

  713236826


  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zabezpieczenia i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe: tel. 71 32 36 851; 71 32 36 854; 71 32 36 855

  upomnienia, tytuły wykonawcze: tel. 71 32 36 843; 71 32 36 886

  Egzekucja administracyjna: tel. 71 32 36 848; 71 32 36 849; 71 32 36 850

  Sprawy karne skarbowe: tel. 71 32 36 841; 71 32 36 842

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 08.05.2015 09:34 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2022 13:12
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian