Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu.

  1. Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 kwietnia 2015 r. - skan (plik pdf. 2419KB)

  2. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 czerwca 2015 r. - skan (plik pdf. 1926KB)

  3. Sprawozdanie z kontroli z dnia 15 września 2015 r. - skan (plik pdf. 1,46 MB)

  4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.12.2016 r. - skan (plik pdf. 8 MB)

  5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.06.2017 r. - skan (plik pdf 1644KB)

  6. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.07.2017 r. - skan (plik pdf 9 MB)

  7. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w terminie 4 - 26.04.2019 r. (plik pdf.3640 KB)

  8.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  11.06. - 11.07.2018r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli z 25.06.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.37.2018

  Pozytywna

   

  9.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  15.05.  - 20.05.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu

  Sprawozdanie z kontroli

  z 10.06.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.12.2019

  Pozytywna

   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.09.2015 Data publikacji: 15.07.2015 09:30 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2021 10:17
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian