Kontrole prowadzone przez IAS

    Kontrole prowadzone przez IAS

    Kontrole prowadzone przez IAS

    Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

    Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu.

    Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 kwietnia 2015 r. - skan (plik pdf. 2419KB)

    Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 czerwca 2015 r. - skan (plik pdf. 1926KB)

    Sprawozdanie z kontroli z dnia 15 września 2015 r. - skan (plik pdf. 1,46 MB)

    Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.12.2016 r. - skan (plik pdf. 8 MB)

    Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.06.2017 r. - skan (plik pdf 1644KB)

    Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.07.2017 r. - skan (plik pdf 9 MB)

    Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w terminie 11.06. - 11.07.2018 r. (plik pdf. 260 KB)

    Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w terminie 4 - 26.04.2019 r. (plik pdf.3640 KB)

    Tryb kontroli

    Termin kontroli

    Zakres kontroli

    Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

    Ocena

    Uproszczony

    11.06. - 11.07.2018r.

    Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów.

    Sprawozdanie z kontroli z 25.06.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.37.2018

    Pozytywna

     

     

    Tryb kontroli

    Termin kontroli

    Zakres kontroli

    Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

    Ocena

    Uproszczony

    15.05.  - 20.05.2019 r.

    Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu

    Sprawozdanie z kontroli

    z 10.06.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.12.2019

    Pozytywna

     
    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 25.09.2015 Data publikacji: 15.07.2015 09:30 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2020 12:33
    Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
    Rejestr zmian