Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno)

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych KAS, które obowiązują od 01 stycznia 2020 r.

  -----------------------

  Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym zaświadczenia/wypisy Rejestru Zastawów Skarbowych: 03 1010 0071 2223 0271 4500 0000
   
  KP, PCC, SD: 31 1010 0055 0200 2710 0007 0000

   
  Uwaga: Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy należy poprzedzić oznaczeniem PL właściwy numer konta bankowego Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.


  O P Ł A T A  S K A R B O W A

  OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ ORAZ PEŁNOMOCNICTW
  NR RACHUNKU BANKOWEGO  
  (nie dotyczy zaświadczeń/wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych) :

  PKO BANK POLSKI S.A. nr: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  GMINA WROCŁAW (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław)

  KAUCJA GWARANCYJNA
  Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wskazuje, że w związku z wejściem życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 4 tej ustawy ustawodawca przewidział możliwość wnoszenia kaucji gwarancyjnej m. in. w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego.


  Właściwym rachunkiem bankowych Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu do wpłat depozytu związanego z ww. kaucją gwarancyjną jest numer 56 1010 1674 0009 5413 9120 1000 (NBP O/O WROCŁAW).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.01.2016 Data publikacji: 28.04.2015 09:56 Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2020 13:19
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian