Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Zasady obsługi podatnika w urzędzie

  Wprowadziliśmy nowe zasady obsługi w urzędach skarbowych, aby zapewnić Państwu większy komfort i łatwiejszy dostęp do usług.

  Na wizytę w urzędzie skarbowym umów się korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

  • elektronicznie
  • telefonicznie
  • podczas osobistej wizyty w urzędzie

  Możesz również zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.

  Sprawy możesz załatwić online bez wychodzenia z domu

  Sprawy podatkowe możesz załatwić na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl i serwisie www.biznes.gov.pl

  Kontakt telefoniczny z urzędem

  z Urzędem Skarbowym możesz kontaktować się w wybranych sprawach za pomocą dedykowanych numerów telefonicznych zawartych w zakładce Kontakt.

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu

  Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez system ePUAP;
  Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym do urzędu na następujących nośnikach danych:

  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD
  • Płyta DVD

  Potwierdzenie odbioru nastąpi w formie papierowej.
  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  Dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
  Akceptowane formaty załączników: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, XLS, XLSX, CSV, PDF, GIF, TIFF, BMP, JPEG, XML.
  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Skargi i wnioski

  Skargi i wnioski możesz składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (email, ePUAP), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.06.2015 Data publikacji: 16.06.2015 13:48 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 10:39
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Natalia Szczygielska
  Rejestr zmian