Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze

  Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze

  Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze

  Zgodnie z § 1  rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2444), od 01.01.2021 r. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu nie jest organem egzekucyjnym. 

  Wykaz naczelników urzędów skarbowych, którzy wykonują zadania w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz zabezpieczenia tych należności i ich terytorialny zasięg działania stanowi załącznik do wskazanego rozporządzenia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 11:18 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 10:00
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Natalia Szczygielska
  Rejestr zmian