«Powrót

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

ADRES:

DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU,
UL. ŻMIGRODZKA 141, 51-130 WROCŁAW.

Budynek Urzędu jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Urząd położony jest w północnej części Wrocławia przy ul. Żmigrodzkiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wołowską, w odległości około 1 500 m od zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wejście główne do urzędu zlokalizowano od strony ul. Żmigrodzkiej.

Do Urzędu można dojechać samochodem ulicą Żmigrodzką lub pojazdami komunikacji publicznej. W rejonie skrzyżowania ul. Żmigrodzkiej z ul. Wołoską zlokalizowane są przystanki tramwajowe linii 1, 7 i 15 oraz przystanki autobusowe – linii 129 i 908. Po obu stronach ul. Żmigrodzkiej biegną chodniki dla pieszych. Bezpośrednio przed budynkiem usytuowany jest parking – z wydzielonymi miejscami dla pracowników urzędu i dla podatników oraz z 2 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku jest dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu – w jego rejonie brak schodów lub innych barier architektonicznych.Drzwi wejściowe przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie otwierają się automatycznie, lecz skrzydło jest przeszklone, istnieje więc możliwość uzyskania pomocy od pracownika ochrony. Pomoc świadczą również pracownicy urzędu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Numer telefonu do kontaktu: 71 3236 839.

Budynek urzędu składa się z 2 części. Część frontowa jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak w jej obrębie barier architektonicznych, dostępne są również 2 windy osobowe, z których jedna wyposażona jest w przyciski opisane alfabetem Braille'a oraz w komunikaty głosowe. Przy głównym wejściu do budynku, po prawej stronie, znajduje się stanowisko pracownika ochrony, gdzie można uzyskać niezbędne informacje odnośnie zasad poruszania się po obiekcie i o dostępnych usługach wsparcia. W Urzędzie obowiązuje zasada, że podatnicy mają dostęp jedynie do Sali Obsługi Podatnika – położonej w hallu na parterze, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku. W szczególnych przypadkach pracownicy osobiście przychodzą do stanowiska ochrony i potem towarzyszą gościom i klientom urzędu.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie) są oznakowane kolorem kontrastowym.

Poza dźwigiem osobowym w budynku nie ma oznakowań w alfabecie Braille'a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku, w sąsiedztwie Sali Obsługi Podatnika, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Korytarz (hall) na parterze w strefie wejścia oraz w rejonie Sali obsługi podatnika jest przestronny i umożliwia swobodne wymijanie się osób poruszających się na wózkach, Korytarz prowadzący do pomieszczenia w.c. dla niepełnosprawnych ma szerokość 160 cm.
W pozostałej części budynku szerokość korytarzy wynosi około 160÷170 cm.

Przy wejściu do budynku na parterze umieszczono tablicę informacyjną z wykazem komórek urzędu i numerami pokojów.

Otoczenie budynku (chodniki) w rejonie wejścia do urzędu jest przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących – brak barier, obniżone krawężniki.

Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.03.2021 Data publikacji: 11.03.2021 12:04 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 12:04
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Osoba publikująca: Jessica Ziółkowska Osoba modyfikująca: Jessica Ziółkowska