Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Tutaj znajdziesz numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa ( link do komunikatu )

   

  Numer telefonu do umówienia wizyty w urzędzie : 696 453 807, 725 353 504 (podane nr telefonów służą wyłącznie do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym)

   

   

   

   

  Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto 

               

  SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

  NR TELEFONU

  CENTRALA

  71 78 66 700

  Fax

  71 78 66 750

  SEKRETARIAT

  §  Umawianie klientów do Naczelnika Urzędu Skarbowego lub jego Zastępcy w indywidualnych sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków

  71 78 66 724

  DZIAŁ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ

  §  Zaświadczenia o niezaleganiu oraz o stanie zaległości

  71 78 66 708

  §  Zaświadczenia- spadki/ darowizny

  §  Wydawanie  pozostałych zaświadczeń, certyfikatów rezydencji CFR-1 i zaświadczeń dla zagranicznych organów podatkowych,

  §  Uwierzytelnianie dokumentów (zeznań, deklaracji),

  §  Udzielanie informacji w sprawach podatkowych,

  §  Potwierdzanie profilu zaufanego,

  71 78 66 705

  §  Sprawy dotyczące kas rejestrujących

  71 78 66 706

  REFERAT IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI PODATNIKÓW

  §  Identyfikacja i rejestracja podatkowa

  71 78 66 742

  REFERAT CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJACYCH SKA-1

  §  Podatek dochodowy od osób fizycznych 

  71 78 66 730

  §  Podatek dochodowy od osób prawnych

  71 78 66 730

  REFERAT CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJACYCH SKA-2

  §  Podatek od towarów i usług VAT

  71 78 66 731

  71 78 66 734

  DZIAŁ RACHUNKOWOSCI

  §  Obsługa podatników wg nazwisk/nazw – litery:  A, B, D, C, Ć, P, R, Q , T, U, V, X, Y, Z, Ż, Ź oraz 0-9

  71 78 66 718

  §  Obsługa podatników wg nazwisk/nazw – litery:  D, E, F, G, I, J, K, L, Ł,M, N, O,S, Ś, W

  71 78 66 716

  REFERAT SPRAW WIERZYCIELSKICH

  §  Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

  71 78 66 720

  §  Upomnienia i tytuły wykonawcze : e-mail: upomnienia.022745@mf.gov.pl

  DZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

  §  Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

  71 78 66 736

  71 78 66 738

  §  Poborcy skarbowi

  71 78 66 739

  DZIAŁ KONTROLI PODATKOWEJ

  §  Kontrola podatkowa

  71 78 66 746

  DZIAŁ PODATKÓW DOCHODOWYCH I PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG,  PODATKÓW MAJĄTKOWYCH I SEKTOROWYCH

  §  Postępowania podatkowe w zakresie - podatku od spadków i darowizn oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych,  deklaracje SD-3, obsługa deklaracji SD-Z2

  71 78 66 735

  §  Sprzedaż nieruchomości

  §  Rozliczanie duchownych

  §  Działy Specjalne Produkcji Rolnej

  §  Karta podatkowa

  71 78 66 714

  WIELOOSOBOWE STANOWISKO SPRAW KARNYCH SKARBOWYCH

  §  Prowadzenie postępowań karnych skarbowych i karnych z ustawy o rachunkowości

  71 78 66 751

  71 78 66 733

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.01.2021 Data publikacji: 15.05.2015 13:45 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 13:52
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian