Kontrole przeprowadzone przez IAS

  Kontrole przeprowadzone przez IAS

  Kontrole przeprowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1) Kontrola przeprowadzona w dniach 19.10-4.11.2015 r.

  Wystąpienie pokontrolne - skan (plik pdf 7 MB)

  2) Kontrola przeprowadzona w dniach 25.10-4.11.2016 r.

  Wystąpienie pokontrolne - skan (plik pdf 5 MB)

  3) Kontrola przeprowadzona w dniu 02.06.2017 r.

  Wystąpienie pokontrolne - skan (plik pdf 1739 KB)

  4) Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w terminie 26.06. - 20.07.2018 r. (plik pdf. 260 KB)
  5)


  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Zwykły

  26.06. - 20.07.2018r.

  Organizacja pracy, wykorzystanie i efekty

  w zakresie stosowania plików JPK.

  Wystąpienie pokontrolne z 08.11.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.47.2018

  Pozytywna

  6) Informacja o kontroli przeprowadzonej w terminie 15-16.11.2018 r. (plik pdf 260 KB)

   

  7) Sprawozdanie z kontoli przeprowadzonej w terminie 30.05. - 19.06.2019 r (plik pdf. 2215 KB) 

   

  8) Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w terminie 10.04. - 15.05.2019 r. (plik pdf. 2471 KB)

   

  9)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  17.05. -19.06.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 11.07.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.20.2019

  Pozytywna

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.07.2016 Data publikacji: 15.07.2016 08:15 Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2020 11:02
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian