Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!
  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek
  dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego). 

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno)

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych KAS od 01 stycznia 2020 r.

  -----------------------

  Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych: 51 1010 0071 2223 0228 4500 0000
   
  KP, PCC, SD: 26 1010 0055 0200 2280 0007 0000

   

  Wpłaty należne Gminie Wrocław z tytułu opłaty skarbowej od dnia 24.10.2012 r. należy dokonywać na rachunek bankowy:
  Gmina Wrocław
  pl. Nowy Targ 1-8
  50-141 Wrocław

  PKO Bank Polski S.A.
  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

   

  KOMUNIKAT DLA IMPORTERÓW, AGENCJI CELNYCH I PODATNIKÓW DOTYCZĄCE RACHUNKÓW BANKOWYCH CENTRUM ROZLICZEŃ

  Od 1.03.2017 roku nie ulegają zmianie numery rachunków bankowych Centrum Rozliczeń, lecz zmienia się właściciel przedmiotowych rachunków.
  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na następujące numery rachunków bankowych, których właścicielem będzie Urząd Skarbowy w Nowym Targu:

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000 – rachunek bankowy dochodów budżetowych

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 – rachunek bankowy organu podatkowego

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 – rachunek bankowy dla wpłat opłaty paliwowej

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000 – rachunek bankowy sum depozytowych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Numery rachunków bankowych dolnośląskich urzędów skarbowych - w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą (kliknij w link - link otwiera nowe okno i przenosi na stronę Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.12.2019 Data publikacji: 11.05.2015 13:23 Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2022 09:14
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Natalia Szczygielska
  Rejestr zmian