Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Dostępność architektoniczna

  Budynek US jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych umożliwiające swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie trzech miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,
  • zapewnienie na poszczególnych kondygnacjach – parter, II piętro, budynku toalet przystosowanych do potrzeb wymienionych osób.

  Osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług US powinna zgłosić się w celu umówienia terminu wizyty wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie US ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – us.wroclaw.srodmiescie@mf.gov.pl
  • telefonu – 71 371 41 70
  • faksu – 71 344 55 56

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z US z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  US zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem US oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2020 Data publikacji: 16.06.2015 11:27 Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2020 12:32
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki