Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.
  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu.

  1. Prawidłowość stosowania kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonaniem dostaw towarów w okresie od 20.09.2013r. do 31.03.2015 r.
  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf 2 MB)

  2. Prawidłowość stosowania kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonaniem dostaw towarów w okresie od 20.09.2013r. do 31.03.2015 r.
  Wystapienie pokontrolne - skan - (plik pdf 1632 KB)

  3. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającej osobowości prawnej.
  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 718 KB)

  4. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów.
  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 419 KB)

  5. Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń druków ścisłego zarachowania (mandaty karne) i kontrola realizacji ustawowej przesłanki wpłaty wymaganej uszczuplonej należności publicznoprawnej w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w postępowaniu mandatowym, przy prawnie skutecznej kontroli (art. 16a k.k.s.) oraz czynnym żalu (art. 16 k.k.s.).
  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf. 1070 KB)

  6. Weryfikacja pracy urzędu skarbowego w obszarze zmniejszania zaległości podatkowych.
  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 4,6 MB)

  7. Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w zakresie prawidłowego i terminowego wydawania zaświadczeń.
  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 799 KB)

  8. Zasadność przedłużania przewidywanego terminu zakończenia kontroli podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem  sprawności działań podejmowanych po przedłużeniu czasu trwania kontroli.
  Wystąpienie pokontrolne - skan (plik pdf. 1,95 MB)

  9. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie powyżej 5 000 zł.
  Wystąpienie pokontrolne - skan (plik pdf. 1 MB)

  10. Prawidłowość ewidencjonowania sum depozytowych i terminowość przekazywania ich wierzycielom od 1.01.2017 r. do dnia kontroli.
  Wystąpienie pokontrolne - skan (plik pdf. 2,6 MB)

  11. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 29.05.2017 r.
  Sprawozdanie z kontroli - skan (plik pdf 2,4 MB)

  12. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w terminie 29.05. - 13.06.2017 r.
  Sprawozdanie z kontroli - skan (plik pdf 4,7 MB)

  13. Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w terminie 02.07. - 02.08.2018 r. (plik pdf. 260 KB)

  14. Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w terminie 30.07.- 17.08.2018 r. (plik pdf. 265 KB)

  15. 

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  15.05.  - 20.05.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 10.06.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.13.2019

  Pozytywna

   

  16. 

  Okres
  kontroli

  Organ
  Kontrolujący

  Zakres
  kontroli

  Tekst dokumentu
  pokontrolnego

  05-20.

  12.2019

  Dyrektor Izby   Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Prawidłowość i terminowość działań realizowanych przez urząd w odniesieniu do podatników uzyskujących przychody z najmu

  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 do 30.06.2019 r.

  Sprawozdanie z kontroli nr 0201-IWW.0921.55.2019 r. z dnia 25.02.2020 r.

  17.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  15.05.  - 20.05.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 10.06.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.13.2019

  Pozytywna

   
  19. 

  Lp.

  Okres  kontroli

           Organ

       kontrolujący

  Zakres kontroli

  Tekst dokumentu

   pokontrolnego.

   

  2

  3

  4

  5

  1

  4.09.2020

  -2.10.2020 r.

   

   

   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

   

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł. osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej w stosunku do wytypowanych podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli  

  Nr 0201-IWW.0921.23.2020 z dnia 26.10.2020

   

   

  20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w terinie 07.09 - 25.09.2020 r. (plik pdf. 552 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.10.2020 Data publikacji: 20.07.2015 10:38 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 14:59
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian