Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

   

  1. Wybrane zagadnienia dot. wynagradzania za pracę w kontekście przestrzegania przepisów o równym traktowaniu w zakresie wynagradzania za wykonaną pracę jak również poprawność danych zawartych w formularzu ZUS P IWA.
   Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy (plik pdf. 325 KB)
   Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (plik pdf. 202 KB)
   Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych: imię i nazwisko
   Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
   Organ dokonujący wyłączenia: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna
   Podmioty w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.
  2. Przedawnianie się zobowiązań podatkowych w latach 2014 - 2015 (I półrocze), kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura we Wrocławiu.
   Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzeniu kontroli przez NIK Delegatura Wrocław (plik pdf. 1,08 MB)
  3. Informacja publiczna z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonej  w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna w okresie 05-20 grudnia 2019 r.

   Lp.

   Okres  kontroli

            Organ

        Kontrolujący

   Zakres kontroli

   Tekst dokumentu

    pokontrolnego.

    

   2

   3

   4

   5

   1

   05-20.12.2019 r.

    

    

    

   Dyrektor Izby   Administracji Skarbowej we Wrocławiu

   Prawidłowość i terminowość działań realizowanych przez urząd w odniesieniu do podatników uzyskujących przychody z najmu .

   Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 do 30.06.2019 r.

   Sprawozdanie z kontroli nr 0201-IWW.0921.55.2019 r. z dnia 25.02.2020 r.

    

    

    

    

  Załącznik

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.12.2015 Data publikacji: 20.07.2015 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020 12:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian