Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1. Wybrane zagadnienia dot. wynagradzania za pracę w kontekście przestrzegania przepisów o równym traktowaniu w zakresie wynagradzania za wykonaną pracę jak również poprawność danych zawartych w formularzu ZUS P IWA.
   Protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy (plik pdf. 325 KB)
   Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (plik pdf. 202 KB)
   Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych: imię i nazwisko
   Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
   Organ dokonujący wyłączenia: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna
   Podmioty w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.
  2. Przedawnianie się zobowiązań podatkowych w latach 2014 - 2015 (I półrocze), kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura we Wrocławiu.
   Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzeniu kontroli przez NIK Delegatura Wrocław (plik pdf. 1,08 MB)
  3. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy (plik pdf 1216 KB)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.12.2015 Data publikacji: 20.07.2015 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 14:42
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian