Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.


  1) Wybrane zagadnienia dot. wynagradzania za pracę w kontekście przestrzegania przepisów o równym traktowaniu w zakresie wynagradzania za wykonaną pracę jak również poprawność danych zawartych w formularzu ZUS P IWA.

  Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych: imię i nazwisko
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
  Organ dokonujący wyłączenia: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna
  Podmioty w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.

   

  2) Przedawnianie się zobowiązań podatkowych w latach 2014 - 2015 (I półrocze), kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura we Wrocławiu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.12.2015 Data publikacji: 20.07.2015 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2016 13:53
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Ewa Tarnowska-Wolańska
  Rejestr zmian