Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Urzędu Skarbowego w Górze pod numerami telefonów wskazanymi w zakładce KONTAKT → TELEFONY (proszę wybrać komórkę, której sprawa dotyczy).
  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).
  Specyfika zadań urzędu skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Urząd Skarbowy w Górze.

   

  Za rok 2017 r.

  Wpłynęło: 7938

  Załatwiono: 7919

   

  Za I półrocze 2018 r.

  Wpłynęło: 6715

  Załatwiono: 6670

   

  Za II półrocze 2018 r.

  Wpłynęło: 3519

  Załatwiono: 3467

   

  Za I półrocze 2019 r.

  Wpłynęło: 3914

  Załatwiono: 3835

   

  Za II półrocze 2019 r.

  Wpłynęło: 4898

  Załatwiono: 4846

  Rejestr zmian