Kontrole przeprowadzone przez IAS

  Kontrole przeprowadzone przez IAS

  Kontrole przeprowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 czerwca 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  08. - 09.11.2018r.

  Korzystanie z baz danych podatników przy wykonywaniu wybranych zadań

  Sprawozdanie z kontroli z 11.12.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.59.2018

  Pozytywna z uchybieniami