Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw i kolejność ich załatwiania

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się w przedmiotowej sprawie do osób kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Skarbowego w Bolesławcu pod numerami telefonu:
  75 6465200

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również, na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Urząd.


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 14:28 Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2018 08:34
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu Osoba publikująca: Ewa Musiał Osoba modyfikująca: Natalia Dobrzeniecka