Zasady etyki

  Zasady etyki

  Zasady etyki

  ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z dnia 21 października 2011 r.).
  Zawiera ono podstawowy katalog zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

  Zasady Służby Cywilnej - zarządzenie (plik pdf 676 KB)

  Zasady Służby Cywilnej - zarządzenie w wersji edytowalnej

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS od 1 maja 2018 r.
  Uprzejmie informujemy, że 1 maja 2018 r. uruchomiony zostanie Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS), który będzie działać całodobowo pod bezpłatnym, jednolitym w skali kraju numerem telefonu: 0 8000 60000. Zgłoszenia można również przesyłać na adres poczty elektronicznej: powiadomKAS@mf.gov.pl.
  Więcej informacji zamieszczono na stronie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakładce "Zasady etyki" (link otwiera nowe okno)

   

  Rejestr zmian