Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Numer telefonu do umówienia wizyty w urzędzie : 75 646 52 40, 75 646 52 54 (podane nr telefonów służą wyłącznie do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym)

  #NiskiePodatki - numery telefonów

  Informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów, pod którymi uzyskacie Państwo informację w zakresie #NiskichPodatków:

   

  75 64 65 256

   

  Informacje na temat zmian przepisów podatkowych można uzyskać również, dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w godz. 8-18 pod numerami:

  801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

  22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)

             +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

   

  Wykaz telefonów Urzędu Skarbowego w Bolesławcu:

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Rodzaj załatwianych spraw

  Nr telefonu

  1

  2

  3

   

  Sekretariat (Centrala)

  75 646 52 00

  75 646 52 27

   

  umawianie wizyt w urzędzie

  75 646 52 40

  75 646 52 54

   

  sala obsługi Klienta- (SOB):wydawanie zaświadczeń, potwierdzanie profilu zaufanego

  sala obsługi Klienta- (SKI): rejestracja podatników (NIP, VAT-R, ZAP-3, UPL-1, certyfikaty rezydencji CFR-1)

  sala obsługi Klienta– (SPM): spadki, darowizny, umowy kupna-sprzedaży (podatek PCC)

  75 646 52 05

   

  75 646 52 02

   

  75 646 52 14

   

  Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia

  SWW

   

  Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Wsparcia

   

  75 646 52 62

   

  SWW

  umawianie Klientów do Naczelnika Urzędu Skarbowego lub jego Zastępcy w sprawach indywidualnych, skarg lub wniosków

   

      

  75 646 52 00

   

   

  Dział RachunkowościSER

  Kierownik Działu Rachunkowości

  75 646 52 82

  SER

  obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

  (wpłaty/zwroty podatków):

  podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa

  75 646 52 44

  SER

  obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

  (wpłaty/zwroty podatków)

  litery (nazwiska/nazwy): A, B, C, CH, Ć, F, L, Ł

  75 646 52 31

  SER

  obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

  (wpłaty/zwroty podatków)

  litery (nazwiska/nazwy): E, I, J, K, T

  75 646 52 32

  SER

  obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

  (wpłaty/zwroty podatków)

  litery (nazwiska/nazwy): S, Ś

   

  75 646 52 42

  SER

  obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

  (wpłaty/zwroty podatków)

  litery (nazwiska/nazwy): D, G, H, N, O, P

  75 646 52 04

  SER

  obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

  litery (nazwiska/nazwy): M, Q, R, U, W, V, Z, Ż, Ź

  75 646 52 30

  Referat Spraw Wierzycielskich

   SEW

  Kierownik Referatu Spraw Wierzycielskich

   

  75 646 52 71

   

   

  SEW

  ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,

  odroczenia terminów płatności,

  rozłożenia na raty, umorzenia zaległości,

  upomnienia i tytuły wykonawcze

  litery (nazwiska/nazwy): A, B, C, D, E, F, G, H, W, Z, Ż

  litery (nazwiska/nazwy): I, J, K, L, Ł, M, N, T

  litery (nazwiska/nazwy): O, P, R, S, Ś, U

   

   

   

   

  75 646 52 35

  75 646 52 43

  75 646 52 80

  SEW

  postępowania upadłościowe i naprawcze

   

  75 646 52 52

  SEW

  zastawy skarbowe i hipoteki

  75 646 52 71

  SEW

   

  postępowania mandatowe

   

   

  75 646 52 43

  75 646 52 52

   

  Wieloosobowe Stanowisko Podatków Majątkowych i Sektorowych

  SPM

  informacje w sprawach podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),

  zaświadczenia dot. podatku od spadków i darowizn

  75 646 52 10

   

  75 646 52 11

   

  75 646 52 13

  Dział Obsługi BezpośredniejSOB

  Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej

  75 646 52 56

   SOB

  zaświadczenia o dochodach, o niezaleganiu,

  zaświadczenia do zagranicznych organów podatkowych

   

  75 646 52 03

   

   

  SOB

  udzielanie informacji w sprawach podatkowych

  (informacje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT40A, PIT-11A, deklaracje/zeznania podatkowe)

  75 646 52 59

  75 646 52 33

  75 646 52 85

  75 646 52 73

  75 646 52 46

  SOB

   

  sprawy dotyczące kas rejestrujących

  75 646 52 85

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  SKI

   

   

  Kierownik Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

   

   

  75 646 52 87

  SKI

   

  rejestracja podatkowa i aktualizacja danych

  (VAT-R, NIP-2, NIP-7, NIP-8, UPL-1, ZAP-3),

  zaświadczenia potwierdzające status podatnika VAT

  certyfikaty rezydencji CFR-1

   

  75 646 52 06

  75 646 52 07

  75 646 52 08

  75 646 52 26

  Referat Kontroli Podatkowej

  SKP

  Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej

  75 646 52 55

  SKP

  prowadzenie kontroli podatkowych

  75 646 52 41

  75 646 52 48

  75 646 52 53

  75 646 52 70

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług

  SPV

   

  Kierownik Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług

   

   

  75 646 52 74

   

   

  SPV

   

  postępowania podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych,  w podatku od towarów i usług VAT

  (wnioski o stwierdzenie nadpłaty)

   

  75 646 52 58

  75 646 52 66

  75 646 52 67

  75 646 52 68

  75 646 52 84

  SPV

  podatek dochodowy od osób duchownych,

  karta podatkowa

   

  75 646 52 58

   

  SPV

  podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości

  działy specjalne produkcji rolnej

  75 646 52 57

  SPV

   

  przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy (MPP)

  75 646 52 68

   

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających

  SKA-1

  Kierownik Pierwszego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających

  75 646 52 60

  SKA-1

   

  czynności sprawdzające w zakresie podatku

  dochodowego od osób fizycznych prowadzących

  i nieprowadzących działalności gospodarczej,

  czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego

  od osób prawnych

  75 646 52 60

  75 646 52 75

  75 646 52 76

   

  SKA-1

  czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT

   

  75 646 52 63

   

  SKA-1

   

  weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych

  (JPK)

  75 646 52 60

  75 646 52 83

  SKA-1

   

  obsługa korekt w zakresie podatku VAT (zwroty)

  75 646 52 15

  75 646 52 63

  75 646 52 83

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających

  SKA-2

  Kierownik Drugiego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających

  75 646 52 86

  SKA-2

  informacje w zakresie podatku VAT

  75 646 52 86

   

  SKA-2

  obsługa korekt w zakresie podatku VAT (bez zwrotów)

  75 646 52 09

  75 646 52 51

  SKA-2

  wymiana informacji z krajami UE

   

  75 646 52 88

  75 646 52 89

  SKA-2

  obsługa informacji sygnalnych

  75 646 52 69

  75 646 52 72

  Referat Egzekucji Administracyjnej

  SEE

  Kierownik  Referatu Egzekucji Administracyjnej

  75 646 52 18

  SEE

  sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

  75 646 52 16

  75 646 52 17

  75 646 52 19

  75 646 52 24

  75 646 52 78

   

  Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego zawarty jest w dokumencie: Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Bolesławcu, dostępny (link)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 30.04.2015 10:01 Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2023 14:07
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu Osoba publikująca: Ewa Musiał Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian