Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja urzędu skarbowego została określona regulaminem nadanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (t.j. Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.).

  Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Rozwoju i Finansów. Kieruje on pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje dyrektor izby administracji skarbowej na wniosek naczelnika urzędu. Kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym urzędu skarbowego.

  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2020 Data publikacji: 13.05.2015 09:26 Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2023 11:13
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Natalia Szczygielska
  Rejestr zmian