«Powrót

Seminarium Analizy Kryminalnej w IAS we Wrocławiu

Seminarium Analizy Kryminalnej w IAS we Wrocławiu

Seminarium Analizy Kryminalnej w IAS we Wrocławiu

Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu
Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok
Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu
Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu
Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu
Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu
Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu
Wprowadzenie sztandaru
Odznaczenia
  • Seminarium Analizy Kryminalnej we Wrocławiu trwało trzy dni. (14-16 maja 2024 roku)
  • Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Panią Julittę Grzebyk.
  • W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia funkcjonowania analizy kryminalnej w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Charakter Seminarium Analizy Kryminalnej jest wyjątkowy - w jednym miejscu spotykają się eksperci, którzy zajmują się centralnym elementem szerszej całości określanej mianem wywiadu kryminalnego. 

Podczas pierwszego dnia obrad uroczyście wręczono odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" oraz podziękowania i wyróżnienia za zasługi wniesione na gruncie budowy i rozwoju analizy kryminalnej w strukturach KAS.

Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawiciele służb i organów stosujących analizę kryminalną, w tym: prokuratury, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, partnerzy ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej oraz przedstawiciele świata naukowego.

Zagadnienia, które zostały omówione w ramach dedykowanych paneli: historia i kierunki rozwoju analizy kryminalnej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach operacyjnych.

 

15 maja Seminarium Analizy Kryminalnej zaszczyciła swoją obecnością Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok.

Minister Krok podkreśliła:

"Waga i poziom skomplikowania wielu spraw prowadzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej  wskazują, że w toku śledztw mogą - i powinny być - wykorzystywane techniki i narzędzia analizy kryminalnej. Profesjonalnie przeprowadzona i przygotowana analiza kryminalna jest wówczas bezcennym narzędziem w toku prowadzonej sprawy.

Jestem przekonana, że funkcjonujące we Wrocławiu Centrum Kompetencyjne, działając we współpracy z Departamentem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF i naszymi partnerami będzie, tak jak obecnie, realizować wiele istotnych inicjatyw rozwojowych w zakresie analizy kryminalnej."

W seminarium uczestniczą przedstawicieli służb mundurowych, służb specjalnych, instytucji oraz przedstawiciele świata akademicko-naukowego a także Departamentów Ministerstwa Finansów oraz Szefa KAS przy EUROPOLU.

 

16 maja, w ostatni dzień seminarium omówione zostały w ramach dedykowanych paneli następujące zagadnienia:

automatyzacja pozyskiwania danych z Internetu

wykorzystanie sztucznej inteligencji 

narzędzia wspierające proces analityczny.

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Julitta Grzebyk podsumowała wydarzenie i podziękowała za organizację.

 

Seminarium jest okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących analizy kryminalnej, która jest nieocenionym narzędziem w wykrywaniu przestępczości gospodarczo-finansowej.