Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  1. Udzielanie informacji oraz wydawanie druków odbywa się na sali obsługi podatnika.
  2. Dokumenty wpływające do urzędu są przyjmowane:
  • Elektronicznie poprzez platformę ePUAP na adres US :
  • /v3i24yxp0m/skrytka
  • /v3i24yxp0m/SkrytkaESP
  • bezpośrednio od osób składających osobiście dokumenty w Urzędzie - przez pracowników sali obsługi podatników (parter - sala operacyjna),
  • od pracownika poczty lub innych podmiotów świadczących usługi poczty kurierskiej, gdy dokumenty zostały nadane za ich pośrednictwem (kancelaria urzędu).
  Przyjęte dokumenty są kierowane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.
  3. W sprawie skarg i wniosków Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu lub Zastępca Naczelnika przyjmuje osoby zainteresowane codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00
  Osoby zainteresowane przyjęciem w innych godzinach prosimy o wcześniejsze ustalenie dogodnego dla Państwa terminu.

  Kontakt:
  Sekretariat Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
  tel. 71 79 50 500
  fax 71 79 50 502
  e-mail: 1.us.wroclaw@mf.gov.pl

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:
  • pisemnie na adres: Pierwszy urząd Skarbowy we Wrocławiu,
  ul. Ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław
  • Sala Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, parter budynku (pokój nr 14)
  • za pośrednictwem ePUAP  skrzynka podawcza:  /v3i24yxp0m/SkrytkaESP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 1.us.wroclaw@mf.gov.pl  
  • faksem na numer: 71 79 50 502
  • osobiście w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu (pokój 102)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.06.2015 Data publikacji: 16.06.2015 13:52 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2019 13:53
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek