Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Urząd Skarbowy prowadzi następujące ewidencje:

  Ewidencja podatników i płatników - prowadzona w systemie informatycznym Poltax;

  Rejestr podatników podatku od towarów i usług - prowadzony w systemie informatycznym Poltax;

  Rejestr wydanych zaświadczeń;

  Rejestr czynności cywilnoprawnych w systemie informatycznym Centralny Rejestr Czynności Majątkowych oraz Scentralizowany System Poboru;

  Rejestry prowadzonych i załatwionych spraw;

  Centralna Ewidencja Kas Rejestrujących;

  Rejestr kontroli podatkowych;

  Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych;

  Ewidencja materiałów archiwalnych.

  Podstawę oraz zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji i archiwów regulują następujące przepisy:

  -        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z poźn. zm.);

  -        ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późn. zm.);

  -        Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej;

  -        Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych;

  -        zarządzenie Nr 37/2012 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach ze zmianami;

  -        ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poźn. zm.);

  -        ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);

  -        regulamin organizacyjny urzędu skarbowego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021 07:12
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian