Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4  lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archwium BIP urzędu.

  1. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniu 25.05.2016 r. (plik pdf. 939 KB)
  2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową we Wrocławiu w dniu 27-29.09.2016 r. (plik pdf.  2 MB)
  3. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbowej we Wrocławiu w dniu 21-22.11.2016 r. (plik pdf. 1 MB)
  4. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniu 24.10.-04.11.2016 r. (plik pdf. 3 MB)
   Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych: imię i nazwisko. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Organ dokonujący wyłączenia: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Podmioty w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.
  5. Organizacja pracy na wybranych odcinkach pracy (w ramach skonsolidowanych procesów.
   Sprawozdanie z kontroli: 0201-KW.0710.70.2016 (plik pdf. 3,33 MB)
  6. Prawidłowość realizowania zadań związanych z dokonywaniem zwrotów podatku VAT. Okres objęty kontrolą od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
   Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że dokonał wyłączenia w treści poniższego sprawozdania z kontroli w zakresie tajemnicy skarbowej.
   Sprawozdanie z kontroli znak sprawy: 0201-IWW.0921.9.2018 (plik pdf. 3,7 MB)
  7. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł. osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
   Sprawozdanie z kontroli znak sprawy: 0201-KW.0921.44.2018 (plik pdf. 926 KB)
  8. „Prawidłowość i terminowość:
   1. wprowadzania danych o CRP KEP oraz prawidłowości stosowania przepisów ustaw o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
   2. Stosowania przepisów art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług oraz obsługi obowiązku podatkowego VAT w POLTAX".
    Sprawozdanie z kontroli znak sprawy: 0201-IWW.0921.55.2018 (plik pdf. 980 KB)
   3.  

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  12. - 14.09.2018r.

  1. Prawidłowość
  i terminowość wprowadzania danych do CRP KEP oraz prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
  i płatników.

  2. Prawidłowość

  i terminowość stosowania przepisów art. 96 ustawy

  o podatku od towarów

  i usług oraz obsługi obowiązku podatkowego VAT w POLTAX.

  Sprawozdanie z kontroli z 17.10.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.55.2018

  Pozytywna

  z nieprawidłowościami

  d.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  16.-27.04.2018r.

  Prawidłowość realizowania zadań związanych z dokonywaniem zwrotów podatku VAT.

  Sprawozdanie z kontroli z 25.06.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.9.2018

  Pozytywna z uchybieniami

  e.


  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  18.06.-17.07.2018r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotów.

  Sprawozdanie z kontroli z 17.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.44.2018

  Pozytywna

   
  1. PUS - Sprawozdanie z kontoli przeprowadzonej w terminie 5. - 13.09.2019 r
   PUS - Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w terminie 16. - 27.09.2019 r

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  26.07. - 09.08.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 23.09.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.15.2019

  Pozytywna

  z uchybieniami

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.06.2020 Data publikacji: 15.07.2015 09:51 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020 10:06
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Łukasz Skrzypecki
  Rejestr zmian