Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,
  • zapewnienie na parterze budynku /obok Sali obsługi/ toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

  W związku z wejściem w życie z dniem 01.04.2012 r. ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824).
  - Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu informuje o sposobie obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwanych dalej osobami uprawnionymi):

  1. Osoba uprawniona powinna zgłosić się do  sekretariatu/kancelarii tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla niej, wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.

  2. Zgłoszenie terminu wizyty powinno nastąpić co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:
  - poczty elektronicznej – 1.us.wroclaw@mf.gov.pl
  - telefonu – 71 79 50 500
  - faxu – 71 79 50 502
  - skrzynki podawczej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP (utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne – uwierzytelnienia Profilu można dokonać w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego)
  - poczty – na adres Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu,
  ul. Ks. Cz. Klimasa 34, 50-515 Wrocław

  3. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz uzasadnieniem w/w osobę wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie języku migowym i innych formach komunikowania się.

  4. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo korzystania w kontaktach z urzędem z pomocy osoby, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

  5. W przypadku skorzystania z tego prawa przez osobę uprawnioną, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego, SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  6. Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem tut. Urzędu oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.04.2015 Data publikacji: 30.04.2015 14:47 Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018 11:06
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian