Telefony

  Telefony

  Telefony

  Tutaj znajdziesz numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa ( link do komunikatu )

   

  Numer telefonu do umówienia wizyty w urzędzie: 71 725 97 67, 71 725 97 68 (podany nr telefonu służy wyłącznie do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym)

   

  Wykaz telefonów kontaktowych
  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

    

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Rodzaj załatwianych spraw

  Nr telefonu

  Nr pokoju

  1

  2

  3

  4

   

  SKA-3

   

  Osoba kontaktowa w US  w zakresie Tarczy Finansowej PFR

  71 79 50 506

  71 79 50 563

   

  SER

   

  Obsługa podatników w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

  71 79 50 543

  2

  SOB

  Prowadzenie spraw dot. kas rejestrujących (odczyty zawartości pamięci kas, wykreślanie kas z rejestru, aktualizacje  w zakresie adresu miejsca instalacji, nr unikatowego kasy, nazwy serwisu)  i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych

  71 795 05 33

  21

  SOB

  Wystawianie  zaświadczeń w sprawie  podatku dochodowego i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych

  71 795 05 32

  14

  SOB

  Wystawianie zaświadczeń dla zagranicznych organów podatkowych ( w tym na drukach UE/EOG) i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych

  71 795 05 32

  14

  SKI

  Rejestracja i aktualizacja danych (NIP)

  litery:
  Osoby fizyczne A-G
  Organizacje A-F, Ł, Q, Ś, Cyfry

  71 795 05 64

  32

  SKI

  Rejestracja i aktualizacja danych (NIP)

  litery:
  Osoby fizyczne S-T, W, Z-Ż
  Organizacje R, T, W-Ż

  71 795 05 64

  32

  SKI

  Rejestracja i aktualizacja danych (NIP)

  litery:
  Osoby fizyczne M-R, V, Y
  Organizacje N-P, S, V

  71 795 05 65

  34

  SKI

  Informacja w zakresie pełnomocnictw UPL-1

  71 795 05 65

   

  34

  SKI

  Rejestracja i aktualizacja danych (NIP)

  litery:
  Osoby fizyczne H-Ł, U
  Organizacje G-L, M, U,Y

  71 795 05 67

  36

  SKI

  Informacja w zakresie zgłoszeń aktualizacyjnych ZAP-3

  71 795 05 65

   

  34

  SKI

  Wystawianie certyfikatów rezydencji CFR-1 i zaświadczeń potwierdzających status podatnika VAT

  71 795 05 64

  71 795 05 65

  71 795 05 67

  32, 34, 36

  SKA-2

  Podatek dochodowy
  Obsługa korekt deklaracji

  71 795 05 13

  113

  SKA-2

   Obsługa deklaracji  oraz podatników

  w zakresie podatku dochodowego PIT oraz CIT

  (wg nazwisk/nazw)

  Litery: A, C, Ć, F, G, P, R, Ż L, M, V, Y, PIT-8AR oraz nazwy rozpoczynające się od cyfry

  71 795 05 14

  114

  SKA-2

   Obsługa deklaracji oraz podatników

  w zakresie podatku dochodowego PIT oraz CIT

   (wg nazwisk/nazw)

  Litery:  B, D, E, I, J, K, Ł, N, O, Z

   

  71 795 05 16

  116

  SKA-2

  Obsługa deklaracji oraz podatników

  w zakresie podatku dochodowego PIT oraz CIT

  (wg nazwisk/nazw)

  Litery: H, Ś, T, W, S, U

   

  71 795 05 17

  117

  SKA-2

  Podatek od dochodów/przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości

   

  71 795 05 13

  113

  SKA-1

  Obsługa deklaracji oraz podatników

  w zakresie podatku VAT

   (wg nazwisk/nazw)

  Litery: Ł, M, P, U

  71 795 05 18

  118

  SKA-1

   

   

  Obsługa deklaracji oraz podatników

  w zakresie podatku VAT

   (wg nazwisk/nazw)

  Litery: C, D, E, F, I, J, K, L, N, O, Q, R, S, Ś, T, W, V, X, Y, Z, Ż, Ź

   

   

  Obsługa podatników w zakresie zwrotu ulgi za kasę fiskalną na wniosek

   

   

   

  71 795 05 68

  71 795 05 08

   

   

  71/ 795 05 68

   

  108

  SKA-1

  Obsługa deklaracji oraz podatników

  w zakresie podatku VAT

  (wg nazwisk/nazw)

  Litery: A, B, G, H

  71 795 05 19

  119

  SKA-1

  Obsługa informacji oraz podatników w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

  VAT-UEoraz

  VAT-REFUND

  71 79 50 518

  18

  SKA-3

  Podstawowe informacje w zakresie  JPK_VAT

  71 795 05 06

  71 795 05 96

  106

  106

  SKK

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych

  Prowadzenie postępowań karnych skarbowych

  71 795 05 70

  101

  SKP

  Prowadzenie kontroli podatkowych

  71 795 05 57

  71 795 05 55

  71 795 05 56

  71 795 05 58

  71 795 05 59

  71/795 05 52

  25

  23

  24

  26

  27

  17

  SEE

  Postępowania egzekucyjne
  Powiat Ziemski Wrocławski

  71 795 05 28

  208

  SER

  Obsługa podatników w zakresiezaświadczenia o niezaleganiu

  71 795 05 43

  2

  SER

  Obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

           Litery:

  CIT (wszystkie literki), Gp--Kra

  71 79 50 544

  3

  SER

  Sumy do wyjaśnienia

   

  71 79 50 545

  4

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej       Litery 

  Krą-Oń

  71 79 50 546

  5

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej        Litery:

  Op-Ste

  71 79 50 547

  6

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej      Litery:

  Stę-Ż

  71 79 50 550

  9

  SER

  Analiza i weryfikacja rozliczeń

  71 79 505 49

  8

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej    

  LiteryA-Cę oraz podatnicy z cyfrą na początku nazwy,sumy depozytowe

  71 79 505 61

  29

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej    

  Litery Cf-Gó

  Podatek KP, PCC, SD

   

  71 795 05 62

  30

  SPV

  Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SD)

  71 7950553

  17

  SPV

  Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SD)

  71 79 50 554

   

  18

   

  SPV

  Orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych

  71 79 50 536

  71 79 50 537

  216

  217

  SPV

  Orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych

  Orzecznictwo w sprawach zryczałtowanego podatku osób duchownych

   

  71 79 50 527

   

  219

  SPV

  Orzecznictwo w sprawach karty podatkowej

  Orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

   

  Weryfikacja wniosków dot. zwrotu podatku VAT od niektórych zakupów związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

  71 79 50 538

  218

  SWS

  Sekretariat Naczelnika
  Umawianie  klientów do  Naczelnika Urzędu lub jego Zastępcy
  w indywidualnych sprawach oraz
  w sprawie skarg i wniosków

  71 795 05 00

  71 795 05 01

  102

   

   

  SEW

  Sprawy wierzycielskie:

  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

  Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

  Wydawanie zaświadczeń

  DE MINIMIS

  Upadłości, Hipoteki, Zastawy

  71 79 50 534

  214

  SEW

  Sprawy wierzycielskie:

  Upomnienia, 
  Wydawanie zaświadczeń
  DE MINIMIS (rolnictwo)

  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg

  71 79 50 535

  71 79 50 512

  215

  112

  SEW

  Sprawy wierzycielskie:

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

  Wydawanie zaświadczeń
  DE MINIMIS (rolnictwo)

  Zastawy

  71 79 50 515

  115

   

   

   


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 26.05.2015 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2021 13:18
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian