Telefony

  Telefony

  Telefony

  Tutaj znajdziesz numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa ( link do komunikatu )

   

  Numer telefonu do umówienia wizyty w urzędzie: 71 725 97 67, 71 725 97 68 (podany nr telefonu służy wyłącznie do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym)

   

  Wykaz telefonów kontaktowych
  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

  Nazwa komórki organizacyjnej Rodzaj załatwianych spraw Nr telefonu Nr pokoju
  1 2 3 4
  SKA-3 Osoba kontaktowa w US  w zakresie Tarczy Finansowej PFR 71 795 05 22  
  71 795 05 39
  SOB Obsługa podatników w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych 71 79 50 543 2
  SOB Prowadzenie spraw dot. kas rejestrujących (odczyty zawartości pamięci kas, wykreślanie kas z rejestru, aktualizacje  w zakresie adresu miejsca instalacji, nr unikatowego kasy, nazwy serwisu)  i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych 71 795 05 33 22
  SOB Wystawianie  zaświadczeń w sprawie  podatku dochodowego i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych 71 795 05 32 14
  SOB Wystawianie zaświadczeń o dochodach dla zagranicznych organów podatkowych ( w tym na drukach UE/EOG) i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych 71 795 05 32 14
  SKI Rejestracja i aktualizacja danych (NIP) oraz UPL-1 71 795 05 64 32
  litery:
  Osoby fizyczne A-F, U
  Organizacje B-F, Ł, Q, Ś, cyfry
  SKI Rejestracja i aktualizacja danych (NIP) oraz UPL-1 71 795 05 64 32
  litery:
  Osoby fizyczne Q, S, Ś, W-Y
  Organizacje R, T, V, W
  SKI Rejestracja i aktualizacja danych (NIP) oraz UPL-1 71 795 05 65 34
  litery:
  Osoby fizyczne G, J, N-Ó, T, V, Z- Ż
  Organizacje A, Ą, G, N-Ó, U, Z-Ż
  SKI Rejestracja i aktualizacja danych (NIP) oraz UPL-1 71 795 05 65 34
  litery:
  Osoby fizyczne M, P, R
  Organizacje P, S, X, Y
  SKI Rejestracja i aktualizacja danych (NIP) oraz UPL-1 71 795 05 67 36
  litery:
  Osoby fizyczne H, I, K-Ł
  Organizacje H, I, J, K, L, M
  SKI Informacja w zakresie zgłoszeń aktualizacyjnych ZAP-3    
  litery:
  A-F, V, U 71 795 05 64 32
  H, I, J, K, L, M 71 795 05 67 36
  Q, S, Ś W-Y 71 795 05 64 32
  I, M, P, R 71 795 05 65 34
  G, J, N-Ó, T, Z-Ż 71 795 05 65 34
  SKI Wystawianie certyfikatów rezydencji CFR-1 i zaświadczeń potwierdzających status podatnika VAT 71 795 05 64 32, 34, 36
  71 795 05 65
  71 795 05 67
  SKA-2 Podatek dochodowy 71 795 05 13 113
  PIT-8AR
  Obsługa korekt deklaracji 
  SKA-2  Obsługa deklaracji  oraz podatników 71 795 05 14 114
  w zakresie podatku dochodowego PIT oraz CIT
  Litery: A, C, Ć, F, G, P, R, Ż L, M, V, Y, PIT-8AR oraz nazwy rozpoczynające się od cyfry
  SKA-2  Obsługa deklaracji oraz podatników 71 795 05 16 116
  w zakresie podatku dochodowego PIT oraz CIT
   (wg nazwisk/nazw)
  Litery:  B, D, E, I, J, K, Ł, N, O, Z
  SKA-2 Obsługa deklaracji oraz podatników 71 795 05 17 117
  w zakresie podatku dochodowego PIT oraz CIT
  (wg nazwisk/nazw)
  Litery: H, Ś, T, W, S, U
  SKA-2 Podatek od dochodów/przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości 71 795 05 13 113
  SKA-1 Obsługa deklaracji oraz podatników 71 795 05 18 118
  w zakresie podatku VAT
   (wg nazwisk/nazw)
  Litery: Ł, M, P, U
  SKA-1 Obsługa deklaracji oraz podatników   108
  w zakresie podatku VAT  
   (wg nazwisk/nazw)  
  Litery: C, D, E, F, I, J, K, L, N, O, Q, R, S, Ś, T, W, V, X, Y, Z, Ż, Ź  71 795 05 68
    71 795 05 08
     
  Obsługa podatników w zakresie zwrotu ulgi za kasę fiskalną na wniosek  
    71/ 795 05 68
  SKA-1 Obsługa deklaracji oraz podatników 71 795 05 19 119
  w zakresie podatku VAT
  (wg nazwisk/nazw)
  Litery: A, B, G, H
  SKA-1 Obsługa informacji oraz podatników w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych 71 79 50 518 18
  VAT-UEoraz
  VAT-REFUND
  SKA-3 Podstawowe informacje w zakresie  JPK_VAT 71 795 05 72 203
  71 795 05 39 207
  SKK Prowadzenie postępowań karnych skarbowych 71 795 05 10 21
  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych
  SKP Prowadzenie kontroli podatkowych 71 795 05 57 25
  71 795 05 55 23
  71 795 05 56 24
  71 795 05 58 26
  71 795 05 59 27
  71/795 05 51 16
  SEE Postępowania egzekucyjne 71 795 05 69 37
  Powiat Ziemski Wrocławski
  SER Obsługa podatników 71 79 50 544 3
  w zakresie rachunkowości podatkowej
           Litery:
  CIT (wszystkie literki), Gp-Kow
  SER Sumy do wyjaśnienia 71 79 50 562 30
  SER Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej       Litery   71 79 50 546 5
  Koz-Oń
  SER Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej        Litery:  71 79 50 547 6
  Op-Ste
  SER Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej      Litery: 71 79 50 550 9
  Stę-Ż
  SER Analiza i weryfikacja rozliczeń 71 79 505 49 8
  SER Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej     71 79 505 61 29
  Litery:  A-Cę oraz podatnicy z cyfrą na początku nazwy,sumy depozytowe
  SER Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej     71 795 05 45 4
  Litery Cf-Gó
  Podatek KP, PCC, SD
   
  SPV Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SD) 717 950 553 17
  SPV Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SD) 71 79 50 554 18
  SPV Orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług 71 79 50 536 216
  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych 71 79 50 538 218
  SPV Orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych 71 79 50 527 219
  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych 71 79 50 527 219
  Orzecznictwo w sprawach zryczałtowanego podatku osób duchownych 71 79 50 527 219
  SPV Orzecznictwo w sprawach karty podatkowej 71 79 50 538 218
  Orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych
  Split payment 
  Weryfikacja wniosków dot. zwrotu podatku VAT od niektórych zakupów związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)
  SWW Sekretariat Naczelnika 71 795 05 00 102
  Umawianie  klientów do  Naczelnika Urzędu lub jego Zastępcy  
  w indywidualnych sprawach oraz 71 795 05 00
  w sprawie skarg i wniosków  
  SEW Sprawy wierzycielskie: 71 79 50 534 214
  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg
  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
  Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
  Wydawanie zaświadczeń
  DE MINIMIS
  Upadłości, Hipoteki, Zastawy
  SEW Sprawy wierzycielskie: 71 79 50 535 215
  Upomnienia,  71 79 50 512 112
  Wydawanie zaświadczeń    
  DE MINIMIS (rolnictwo)    
  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg    
  SEW Sprawy wierzycielskie: 71 79 50 515 115
  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
  Wydawanie zaświadczeń
  DE MINIMIS (rolnictwo)
  Zastawy

   

    


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 26.05.2015 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2022 11:57
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian