Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Numer telefonu do umówienia wizyty w urzędzie: 71 725 97 67, 71 725 97 68 (podany nr telefonu służy wyłącznie do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym)

   

  #NiskiePodatki - numery telefonów

  Informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów, pod którymi uzyskacie Państwo informację w zakresie #NiskichPodatków:

   

  71 79 50 516

  71 79 50 509

   

  Wykaz telefonów kontaktowych
  w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu

    

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Rodzaj załatwianych spraw

  Nr telefonu

  Nr pokoju

  1

  2

  3

  4

  SKA-3

  Osoba kontaktowa w US w zakresie Tarczy Finansowej PFR

  71 795 05 22

  71 795 05 39

   

  SOB

   

  Obsługa podatników w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

  71 79 50 543

  2

  SOB

  Prowadzenie spraw dot. kas rejestrujących(odczyty zawartości pamięci kas, wykreślanie kas z rejestru, aktualizacje  w zakresie adresu miejsca instalacji, nr unikatowego kasy, nazwy serwisu)  i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych

  71 795 05 33

  22

  SOB

  Wystawianie  zaświadczeńw sprawie  podatku dochodowego i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych

  71 795 05 32

  14

  SOB

  Wystawianie zaświadczeńdla zagranicznych organów podatkowych ( w tym na drukach UE/EOG) i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych

  71 795 05 32

  14

  SKI

  Rejestracja i aktualizacja danych(NIP) oraz UPL-1

  litery:
  Osoby fizyczne A-F, S, Ś, U, W-Y
  Organizacje B-F, Ł, Q, Ś, T,V,W

  + Cyfry

  71 795 05 64

  32

  SKI

  Rejestracja i aktualizacja danych(NIP) oraz UPL-1

  litery:
  Osoby fizyczne G,J,M-R, T, V, Z-Ż
  Organizacje A, Ą, G, N-P, S ,X-Ż

  71 795 05 65

  34

  SKI

  Rejestracja i aktualizacja danych(NIP) oraz UPL-1

  litery:
  Osoby fizyczne H-I, K-Ł
  Organizacje H, I, J, K, L, M

  71 795 05 67

  36

  SKI

  Informacja w zakresie zgłoszeń aktualizacyjnych ZAP-3

  Litery:

  A-F, Q, S, Ś, U-Y

  G, I-J, M-R, T, Z-Ż

  H, K-Ł,

   

   

   

   

  71 795 05 64

   

  71 795 05 65

   

  71 795 05 67

   

   

   

   

  32

   

  34

   

  36

  SKI

  Wystawianie certyfikatów rezydencji CFR-1 i zaświadczeń potwierdzających status podatnika VAT

  71 795 05 64

  71 795 05 65

  71 795 05 67

  32, 34, 36

  SKA-2

  Podatek dochodowy

  PIT-8AR
  Obsługa korekt deklaracji

  71 795 05 13

  113

  SKA-2

   Obsługa deklaracji  oraz podatników

  w zakresie podatku dochodowego PIT, PPE oraz CIT

  (wg nazwisk/nazw)

   

  Litery: B, D, E, L, M, V, Y, Ź

  oraz nazwy rozpoczynające się od cyfry

   

  71 795 05 12

  112

  SKA-2

   Obsługa deklaracji  oraz podatników

  w zakresie podatku dochodowego PIT, PPE oraz CIT

  (wg nazwisk/nazw)

   

  Litery: A, C, Ć, F, G,  P, R, Ż

   

  71 795 05 14

  114

  SKA-2

   Obsługa deklaracjioraz podatników

  w zakresie podatku dochodowego PIT, PPE oraz CIT

   (wg nazwisk/nazw)

   

  Litery:  I - K, Ł, N, O, Z

   

  71 795 05 94

  116

  SKA-2

  Obsługa deklaracjioraz podatników

  w zakresie podatku dochodowego PIT, PPE oraz CIT

  (wg nazwisk/nazw)

   

  Litery: H, S, Ś, T, U, W

   

  71 795 05 15

  115

  SKA-2

  Podatek od dochodów/przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości

   

  71 795 05 13

  113

   

   

   

  SKA-1

  Obsługa deklaracjioraz podatników

  w zakresie podatku VAT

   (wg nazwisk/nazw)

  Litery: Ł, M, P, U

   

  71 79 50 518

  118

  SKA-1

  Obsługa deklaracjioraz podatników

  w zakresie podatku VAT

   (wg nazwisk/nazw)

  Litery: K, S, Ś, W, V, X, Y

   

  71 79 50 517

  117

  SKA-1

   

   

  Obsługa deklaracjioraz podatników

  w zakresie podatku VAT

   (wg nazwisk/nazw)

   

  Litery: B, D, E –H,  N, O, Q, R, T

   

  Litery: A, C, H, I, J, L, Z, Ź, Ż

   

   

  Obsługa podatników w zakresie zwrotu ulgi za kasę fiskalną na wniosek

   

   

   

   

   

  71 795 05 68

   

  71 79 50 508

   

   

  71/ 795 05 68

  71 /795 05 08

  108

  SKA-1

  Obsługa korekt

  w zakresie podatku VAT ;

  ulga za złe długi (VAT)

  71 795 05 19

  119

  SKA-1

   

  Obsługa informacji oraz podatników w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

  VAT-UEoraz

  VAT-REFUND

  71 79 50 18

  118

  SKA-3

  Podstawowe informacje w zakresie  JPK_VAT

  71 795 05 72

  71 795 05 39

  203

  207

  SKK

   

  Prowadzenie postępowań karnych skarbowych

  71 795 05 10

  21

  SKP

  Prowadzenie kontroli podatkowych

  71 795 05 57

  71 795 05 55

  71 795 05 56

  71 795 05 58

  71 795 05 59

  71/795 05 51

  25

  23

  24

  26

  27

  16

  SEE

  Postępowania egzekucyjne
  Powiat Ziemski Wrocławski

  71 795 05 69

  37

  SER

  Obsługa podatników

  w zakresie rachunkowości podatkowej

           Litery:

  CIT (wszystkie literki), Gp—Kow

  71 79 50 544

  3

  SER

  Sumy do wyjaśnienia

   

  71 79 50 62

  30

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej       Litery 

  Koz-Oń

  71 79 50 546

  5

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej        Litery:

  Op-Ste

  71 79 50 547

  6

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej      Litery:

  Stę-Ż

  71 79 50 550

  9

  SER

  Analiza i weryfikacja rozliczeń

  71 79 505 49

  8

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej    

  LiteryA-Cę oraz podatnicy z cyfrą na początku nazwy,sumy depozytowe

  71 79 505 61

  29

  SER

  Obsługa podatników w zakresie rachunkowości podatkowej    

  Litery Cf-Gó

  Podatek KP, PCC, SD

   

  71 795 05 45

  4

  SPV

  Obsługa podatników w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz spadku i darowizn (SD)

  71 795 05 53

  71 795 05 54

  17

  18

  SPV

  Orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych

  71 79 50 536

   

  71 79 50 537

  216

   

  218

  SPV

  Orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych

  Orzecznictwo w sprawach zryczałtowanego podatku osób duchownych

   

  71 79 50 527

   

  219

  SPV

  Wnioski SPLIT PAYMENT

   

  Orzecznictwo w sprawach karty podatkowej

  Orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych

   

  Weryfikacja wniosków dot. zwrotu podatku VAT od niektórych zakupów związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

  71 79 50 538

   

   

   

  71 79 50 538

  218

  SWW

  Sekretariat Naczelnika
  Umawianie  klientów do  Naczelnika Urzędu lub jego Zastępcy
  w indywidualnych sprawach oraz
  w sprawie skarg i wniosków

  71 795 05 00

  71 795 05 00

  102

   

   

  SEW

  Sprawy wierzycielskie:

  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

  Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

  Wydawanie zaświadczeń

  DE MINIMIS

   

  71 79 50 534

  214

  SEW

  Sprawy wierzycielskie:

  Upomnienia, 
  Tytuły wykonawcze , Zawiadomienia RNP

  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg

  71 79 50 535

   

  215

   

  SEW

  Sprawy wierzycielskie:

  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

  Upadłości, Hipoteki, Zastawy

  71 79 50 541

  221

   

   

  SEW

  Sprawy wierzycielskie:

  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg

  Orzecznictwo w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

  Zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

  Wydawanie zaświadczeń
  DE MINIMIS (rolnictwo
  )

   

   

   

   71 79 50 540

  220

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 26.05.2015 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2022 08:47
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian