«Powrót

Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami KAS

Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami KAS

Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami KAS

15 września Wiceminister Finansów Paweł Cybulski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Poboru Podatków Leszek Grzybowski spotkali się z przedstawicielami dolnośląskich przedsiębiorców i pracodawców, naczelnikami dolnośląskich urzędów oraz z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Minister Paweł Cybulski rozpoczął spotkanie od wskazania, że jednym z priorytetów KAS jest dzielenie się wiedzą i informacją z przedsiębiorcami. Następnie oddał im głos.

Głównym punktem spotkania było wystąpienie reprezentantów Porozumienia na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez organy RP, którzy syntetycznie przedstawili sytuację zrzeszonych w Porozumieniu osób. Przypomnieli o istnieniu zespołu parlamentarnego ds. przedsiębiorców pokrzywdzonych w latach 2007- 2015. Zwrócili uwagę na los zatrudnianych przez siebie pracowników podkreślając, że z powodu ciążących na nich zaległości w daninach publicznoprawnych muszą ograniczać działalność gospodarczą i redukować zatrudnienie. Podziękowali Panu Ministrowi Cybulskiemu za zaproszenie i zajęcie się ich problemem, a także zadeklarowali chęć współpracy z organami państwowym celem wypracowania właściwych rozwiązań.

Kolejne poruszane kwestie dotyczyły reformy prawa podatkowego. Przedstawiciele MF wyjaśnili, że planowana jest gruntowna zmiana przepisów regulujących egzekucję administracyjną a także, w ślad za pakietami: paliwowym, energetycznym i transportowym, pakiet odbiurokratyzowania administracji. 

Minister Paweł Cybulski zachęcił przedstawicieli  dolnośląskiej KAS do dialogu z przedsiębiorcami i rozważanie, w uzasadnionych przypadkach, stosowania ulg wobec przedsiębiorców, co może być korzystne dla gospodarki. 

W drugiej części spotkania Pan Dyrektor Leszek Grzybowski omówił warunki stosowania ulg systemowych takich jak abolicja czy zaniechanie poboru podatków. Zwrócił uwagę na to, że wprowadzanie takich rozwiązań na szeroką skalę  uzależnione jest od posiadania konkretnych danych, np. od organów ścigania, niezbędnych do oceny skali zjawiska.

 

 

Rejestr zmian