Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  1. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającej osobowości prawnej.

  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf. 132 KB)

  2. Prawidłowość stosowania kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonaniem dostaw towarów w okresie od 20.09.2013r. do 31.03.2015 r.

  Wystapienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 487 KB)

  3. Prawidłowość realizowania zadań związanych z przedłużeniem terminu zwrotu podatku VAT. Kontrola przeprowadzona w dniach 5-16.10.2015 r.


  Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf  3399 KB)

  4. Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającej osobowości prawnej. Kontrola przeprowadzona w dniu 13.06.2016 r.

  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 651 KB)

  5. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 29.05-12.06.2016 r. 

  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 1,8 MB)

  6. Wystąpinie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 25-27.04 i 4,5,8.05.2017 r.
  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 1,8 MB)

  7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 22.05. - 22.06.2017 r.

  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 5399 KB)

  8. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 25-29.09.2017 r.

  Sprawozdanie z kontoli - skan - (plik pdf 4569 KB)

  9. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 28.09.-27.10.2017 r.

  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 4689 KB)

  10. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 25.-29.09.2017 r.

  Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 2 MB)

  11. Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w terminie 18.06. - 17.07.2018 r. (plik pdf. 260 KB)

  12. Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w terminie 03-15.12.2018 r. (plik pdf 260 KB)

  13.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  15.05.  - 28.05.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotów

  Sprawozdanie z kontroli

  z 10.06.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.19.2019

  Pozytywna

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.11.2015 Data publikacji: 26.11.2015 12:50 Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019 12:48
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Michał Karczmarek
  Rejestr zmian