Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1. Kontrola NIK dotycząca prawidłowości działań ZUS i organów podatkowywch z akresie ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenie społeczne i należności podatkowych wynikających z zatrudniania pracowników w ramach umów outsourcingowych.
   Wystąpienie pokontrolne z 14 stycznia 2016 r. (plik pdf 1.6 MB)
  2. Kontrola NIK dotycząca poszanowania przez urzędy skarbowe interesów podatników oraz zabezpieczenie interesów Skarbu państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej.
   Wystąpienie pokontrolne z 5.12.2016 r. (plik pdf 1.5 MB)


    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.07.2016 Data publikacji: 15.07.2016 11:08 Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2016 14:18
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek
  Rejestr zmian