Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Budynek Urzędu Skarbowego Wrocław – Krzyki  jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • wydzielenie czterech miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • dostosowanie wind do przewozu osób mających trudności w poruszaniu się,
  • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243), osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług Urzędu Skarbowego Wrocław – Krzyki powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki ma udzielić pomocy.

  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – us0225@ds.mofnet.gov.pl
  • telefonu – 71 33 89 201
  • faxu – 71 33 89 232

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowym Wrocław – Krzyki z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

  Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM będącego pracownikiem tut. Urzędu oraz tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 08.05.2015 14:50 Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 14:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Bartosz Chojnacki
  Rejestr zmian