«Powrót

Informacja dla importerów żywności, w związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Informacja dla importerów żywności, w związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Informacja dla importerów żywności, w związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Informacja dla importerów żywności, w związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego
Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl zostały zamieszczone informacje dotyczące zmian w przepisach w zakresie importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez zainteresowych importerów. Poniżej przydatne linki:
https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego/


Informacja dla podmiotów gospodarczy prowadzących składy celne lub magazyny czasowego składowania, w związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r.
W związku ze zmianą przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego Krajowa Administracja Skarbowa wskazuje, że na wniosek Komisji Europejskiej zostanie utworzony wykaz miejsc ostatecznego przeznaczenia, do których towar będzie przekazywany przez punkty kontroli granicznej (BCP) w oczekiwaniu na wyniki badań laboratoryjnych (procedura onward transportation) - zgodnie z przepisami art. 51 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) 2017/625. Miejsce ostatecznego przeznaczenia muszą spełniać wymagania określone w projektowanym rozporządzeniu delegowanym Komisji, będącym uzupełnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625, w odniesieniu do przepisów dotyczących kontroli urzędowych przesyłek zwierząt i towarów w tranzycie, przeładunku i w trakcie dalszego transportu przez terytorium UE. Zgodnie z przedmiotowym projektem magazyny wyznaczone
w tym celu muszą:
a) być składami celnymi lub magazynami czasowego składowania - art. 240 ust. 1 i art. 147 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;
b) być zarejestrowane przez właściwy organ - art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004;
c) dysponować technologią i sprzętem, niezbędnym do skutecznego działania systemu IMSOC. 
Podmioty gospodarcze prowadzące składy celne lub magazyny czasowego składowania mają obowiązek złożenia do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wniosku o rejestrację na podstawie przepisu, którego wejście w życie jest planowane w najbliższym czasie.