Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  • Wystąpienie ponktrolne: Poziom i rzetelność weryfikacji informacji z zakresu podatków majątkowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Termin kontroli: 12-15.05.2015 r.

         Skan z wystąpienia pokontrolnego (plik pdf. 1,88 MB)

  • Wystąpienie poknotrolne:                                                                                     Prawidłowość i dynamika działań US związanych z aktualizacją rejestrów  podatników VAT czynnych. Informowanie Ministra Gospodarki o stwierdzonych nieprawidłowościach w danych adresowych oraz podmiotach nieistniejących. Terminowość i prawidłowość rejestracji osób prawnych oraz  jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz terminowość wydawania potwierdzeń nadania NIP. Terminowość iprawidłowość otwierania obowiązków podatkowych w POLTAX.                                                                                                                          - Prawidłowość i terminowość monitorowania obowiązku składania deklaracji VAT, efektywność przeprowadzania czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT z uwzględnieniem procedur określonych w Wytycznych Ministra Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku VAT.                                                                                                  - Terminowość wszczynania postępowań podatkowych po zakończeniu kontroli podatkowej w szczególności w odniesieniu do przypadków, gdy postępowanie dotyczy rozliczeń przedawniających się w roku wszczęcia postępowania.                                                                                                              - Monitorowanie obowiązku składania deklaracji korygujących za następne okresy rozliczeniowe w przypadku wydania decyzji zmniejszających kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

        Okres objęty kontrolą: 2014 r.

        Termin kontroli: 12-18 maja 2015 r.

         Załącznik: skan wystąpienia pokontrolnego (plik pdf. 3,39 MB).

  • Wystąpienie ponotrolne: Obieg dokumentów w Urzędzie Skarbowym w zakresie spraw karnych skarbowych i efektywność wykorzystania materiałów  w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu mandatowym w ramach realizowanej polityki karnej.

          Termin kontroli 01.06 - 11.06.2015 r.

          Załącznik: skan sprawozdania z kontroli (plik pdf. 1,72 MB)

  • Wystąpienie pokontrolne: Weryfikacja prawidłowości przebiegu procesu egzekucyjnego w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez długi czas na podstawie podatkowych tytułów wykonawczych. Weryfikacja prawidłowości i terminowości rejestrowania zdarzeń w podsystemie EGAPOLTAX."

          Termin kontroli:  1-15.06.2015 r.

          Załącznik: Skan wystąpienia pokontrolnego (plik pdf.1,82 MB)

  Zakres wyłączenia: oznaczenie spraw

  Podstawa prawna: art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

  Organ dokonujący wyłączenia: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy

  Podmioty w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby wobec których prowadzono postępowania.

  • Weryfikacja prawidłowości przebiegu procesu egzekucyjnego w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez długi czas na podstawie podatkowych tytułów wykonawczych w terminie 16.11. - 01.12.2017 r.
   Wystąpienie pokontrolne - skan - (plik pdf. 2 MB)
  • Prawidłowość i terminowść podejmowania działań w obszarze zmniejszania zaległości podatkowych wynikających z deklaracji i czynności organów podatkowych za okres 10.05.-08.06.2018 r.
   Sprawozdanie z kontroli - skan - (plik pdf 4 MB)
  • Tryb kontroli

   Termin kontroli

   Zakres kontroli

   Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

   Ocena

   Uproszczony

    

    

   10.05. - 08.06.2018r.

   Prawidłowość i terminowość podejmowania działań w obszarze zmniejszania zaległości podatkowych wynikających
   z deklaracji i czynności organów podatkowych.

   Sprawozdanie z kontroli z 27.06.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.12.2018

   Pozytywna
   z uchybieniami

    

   Tryb kontroli

   Termin kontroli

   Zakres kontroli

   Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

   Ocena

   Uproszczony

   25.06 - 25.07.2018r.

   Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

   Sprawozdanie z kontroli z 16.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.34.2018

   Pozytywna

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  17.05. - 14.06.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 24.06.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.29.2019

  Pozytywna

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.07.2016 Data publikacji: 18.07.2016 08:22 Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2020 13:39
  Autor: Naczelnik Urzęd Skarbowego w Oleśnicy Osoba publikująca: Joanna Świątek-Czwojdzińska Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian