Potrzeby szkoleniowe

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość zgłoszenia w formie elektronicznej na adres Urzędu Skarbowego w Oleśnicy e-mail us.olesnica@mf.gov.pl lub w formie papierowej na adres:
Urząd Skarbowy w Oleśnicy
ul. Lwowska 34-38
56-400 Oleśnica

potrzeby zorganizowania w urzędzie spotkania informacyjnego lub szkolenia dla podatników.
Otrzymane zgłoszenia pomogą poznać i skonkretyzować Państwa oczekiwania szkoleniowe.
Zapraszamy.