«Powrót

Termin składania zgłoszeń INTRASTAT

Termin składania zgłoszeń INTRASTAT

Termin składania zgłoszeń INTRASTAT

KOMUNIKAT

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH
ZGŁOSZENIA INTRASTAT

 

Termin składania zgłoszeń INTRASTAT został przesunięty do odwołania
w związku z pandemią COVID-19.

 

Zgłoszenia INTRASTAT można składać do 20-go dnia miesiąca następującego
po miesiącu sprawozdawczym. Zgłoszenia złożone pomiędzy 10-tym a 20-tym dniem następnego miesiąca nie będą skutkować negatywnymi konsekwencjami.

Wszelkie informacje dla przedsiębiorców zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT są przekazywane poprzez newsletter oraz komunikaty umieszczane na następujących stronach internetowych:

-       www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

-       www.puesc.gov.pl/web/puesc/e-intrastat