Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zasięg terytorialny

  Zgodnie z art. 61 ustawy  z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021, poz.422 ze zm), naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 393) terytorialny zasięg działania Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu obejmuje województwo dolnośląskie.

  https://www.gov.pl/web/kas/zasieg-terytorialny-ias-us-ucs-kis

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.03.2017 Data publikacji: 03.03.2017 09:43 Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2021 14:09
  Autor: Naczelnik DUC-S we Wrocławiu Osoba publikująca: Arnold Rzepecki Osoba modyfikująca: Sebastian Polański
  Rejestr zmian