Kontrole prowadzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Kontrole prowadzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Kontrole prowadzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  1. Dynamika postępowań kontrolnych wszczętych przed 1 stycznia 2017 r.
  Wystąpienie pokontrolne (plik pdf 7208 KB)

  2. Zbiorcza informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Dyrektora Izby Admnistracji Skarbowej w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. (plik pdf 95 KB)

  3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w terminie 6. - 14.03.2018 r. (plik pdf 1477 KB)

  4.

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Zwykły

  21.11. - 31.01.2019 r.

  Realizacja wybranych zadań regulaminowych przez oddziały celne, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi zgłoszeń celnych..

  Wystąpienie pokontrolne z 05.04.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.64.2018

  Pozytywna

  z uchybieniami

   

  5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w terminie 20.08. - 27.09.2019 r. (plik pdf. 1517 KB)

  6. Informacja zbiorcza o kontrolach przeprowadzonych w 2019 r.  (plik pdf. 120 KB)

  Rejestr zmian