Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw nieobjętych tajemnicą skarbową oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Kancelarii Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają udostępniania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2021 07:12
  Autor: Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Natalia Szczygielska
  Rejestr zmian