Cło

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw CUDO
2 stycznia 2018 r. KAS rozpoczęła etapową centralizację obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych. Oznacza to rozwój Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
W poszczególnych urzędach celno-skarbowych (UCS), zamiast do kilku dotychczasowych oddziałów celnych, elektroniczne zgłoszenia składane są do jednego wyznaczonego. Pozostałe wyłącznie kontrolują przedstawiony towar oraz obsługują sprawy załatwiane w formie „papierowej". Tym samym miejsce przedstawienia towaru zostaje rozdzielone od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego (w ramach właściwości naczelnika UCS).
Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu, który polega na objęciu formułą CUDO wszystkich wewnętrznych oddziałów celnych - wykaz - (plik pdf).
 

Polska wraz z 27 krajami członkowskimi Unii Europejskiej tworzy Unię Celną.
Unia celna UE oznacza, że:

  • zniesione zostały cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE
  • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE
  • obowiązują te same reguły pochodzenia w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza UE
  • obowiązuje wspólna definicja wartości celnej.

Najważniejsze informacje dotyczące cła, w tym aktualności, broszury informacyjne i formularze dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

  • Wytyczne dla procedury uszlachetniania czynnego oraz uszlachetniania biernego

Materiały informacyjne zawierające wytyczne dla procedury uszlachetniania czynnego oraz procedury uszlachetniania biernego uwzględniające zmiany przepisów prawa wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.).

Materiały informacyjne dostępne są również na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera owe okno w serwisie zewnętrznym).

Pliki do pobrania