Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  Jak załatwić sprawę w urzędzie

  PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA

  ·      informacja związana z wydawaniem zaświadczeń,
  ·      składanie wniosków o wydanie zaświadczeń, z wyjątkiem wniosków dotyczących ewidencji i identyfikacji podatników oraz wniosków dotyczących środków transportu (VAT – 23, VAT – 24),
  ·      wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej, formie opodatkowania,
  ·      wydawanie zaświadczeń o dochodach,
  ·      wydawanie zaświadczeń o przychodach,
  ·      wydawanie zaświadczeń czy podatnik jest podatnikiem działów specjalnych oraz o wielkości upraw,
  ·      wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
  ·      przyjmowanie korespondencji (wniosków, pism),
  ·      informacja związana z nadaniem numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz aktualizacją danych,
  ·      składanie wniosków o nadanie numeru identyfikacji podatkowej,
  ·      aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym,
  ·      potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
  ·      składanie druków rejestracyjnych w zakresie działalności gospodarczej,
  ·      informacja w zakresie podatku od towarów i usług,
  ·      przyjmowanie deklaracji podatkowych (VAT - 7, VAT – 7K, VAT – UE),
  ·      przyjmowanie wniosków dotyczących zakupu środków transportu (VAT – 23, VAT – 24),
  ·      informacja w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
  ·      przyjmowanie deklaracji,
  ·      informacja w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
  ·      przyjmowanie deklaracji podatkowych (zeznań) PIT i CIT,
  ·      wydawanie poświadczonych kserokopii PIT i CIT.


  W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich lub zastępujący go Zastępca Naczelnika przyjmuje osoby zainteresowane

  w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 16:00    

  Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie  wizyty.
  Osoby zainteresowane przyjęciem w innych godzinach lub innym dniu tygodnia również prosimy o wcześniejsze ustalenie dogodnego dla Państwa terminu.

  Kontakt:
  Sekretariat Urzędu Skarbowego
  w Ząbkowicach Śląskich
  tel. 74 8 151 382
  fax. 74 8 155 294
  e-mail: us.zabkowice_slaskie@mf.gov.pl

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 15:06 Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019 11:36
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek