Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

   

  Budynek Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:
  • zapewnienie możliwości wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • zapewnienie w budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.
  • przystosowanie stanowiska obsługi osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (
  tekst jednolity Dz. U. z 2017  poz.1824), osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawioną, chcąca skorzystać z usług Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich powinna zgłosić się do sekretariatu tut. Urzędu w celu umówienia terminu wizyty dogodnego dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd Skarbowy  w Ząbkowicach Śląskich ma udzielić pomocy.
  Termin wizyty należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej –
  us.zabkowice_slaskie@mf.gov.pl
  • telefonu – 74 8151382
    e-puap - /us0230/skrytka link:
   https://epuap.gov.pl/wps/portal 
  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowym w Ząbkowicach Śląskich z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
  Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.06.2015 Data publikacji: 16.06.2015 11:15 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2020 07:03
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich Osoba publikująca: Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek Osoba modyfikująca: Sebastian Polański