Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Kontrole prowadzone przez IAS

  Naczelnik urzędu skarbowego działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia informację publiczną o kontrolach przeprowadzonych w urzędzie.

  Informacje o kontrolach prowadzonych w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2015 r. znajdują się w archiwum BIP urzędu.

  1) Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w dniach 30.11.2015 - 04.12.2015 w zakresie spraw karnych skarbowych (plik pdf. 8,4 MB) 

  2) Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w dniach 17.07. - 04.08.2017 r. (plik pdf 7 MB)

  3)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

   

  18.06. - 18.07. 2018 r.

  Umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych w kwocie przewyższającej 5.000 zł osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli z 17.07.2018 r. Nr 0201-IWW.0921.32.2018

  Pozytywna

  z uchybieniami

   

  4) Informacja o kontroli przeprowadzonej w terminie 16.05-30.05.2018 r. (plik pdf 260 KB)

  5)

  Tryb kontroli

  Termin kontroli

  Zakres kontroli

  Rodzaj i data dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli

  Ocena

  Uproszczony

  17.05. –

  4.06.2019 r.

  Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w kwocie przewyższającej 5.000 zł  osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w stosunku do wytypowanego podmiotu.

  Sprawozdanie z kontroli

  z 11.07.2019 r. Nr 0201-IWW.0921.30.2019

  Pozytywna

   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.01.2016 Data publikacji: 21.01.2016 07:19 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2020 12:24
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich Osoba publikująca: Bartosz Chojnacki Osoba modyfikująca: Dorota Jaroszewicz
  Rejestr zmian